Isaiah 62:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
559 [e]yê-’ā-mêrיֵאָמֵר֩do be termedVerb
  lāḵלָ֨ךְtoPrep
5750 [e]‘ō-wḏע֜וֹדmoreSubst
5805 [e]‘ă-zū-ḇāh,עֲזוּבָ֗הforsakingNoun
776 [e]ū-lə-’ar-ṣêḵוּלְאַרְצֵךְ֙and shall your landNoun
3808 [e]lō-לֹא־neitherAdv
559 [e]yê-’ā-mêrיֵאָמֵ֥רbe termedVerb
5750 [e]‘ō-wḏעוֹד֙any moreSubst
8077 [e]šə-mā-māh,שְׁמָמָ֔הDesolateNoun
3588 [e]כִּ֣יforConj
  lāḵ,לָ֗ךְtoPrep
7121 [e]yiq-qā-rêיִקָּרֵא֙you shall be calledVerb
  ḥep̄-ṣî-חֶפְצִי־ -  
2657 [e]ḇāh,בָ֔הּHephzibahNoun
776 [e]ū-lə-’ar-ṣêḵוּלְאַרְצֵ֖ךְand your landNoun
1166 [e]bə-‘ū-lāh;בְּעוּלָ֑הBeulahVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
2654 [e]ḥā-p̄êṣחָפֵ֤ץdelightsVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙for the LORDNoun
  bāḵ,בָּ֔ךְinPrep
776 [e]wə-’ar-ṣêḵוְאַרְצֵ֖ךְand your landNoun
1166 [e]tib-bā-‘êl.תִּבָּעֵֽל׃shall be marriedVerb
Hebrew Texts
ישעה 62:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לֹֽא־יֵאָמֵר֩ לָ֨ךְ עֹ֜וד עֲזוּבָ֗ה וּלְאַרְצֵךְ֙ לֹא־יֵאָמֵ֥ר עֹוד֙ שְׁמָמָ֔ה כִּ֣י לָ֗ךְ יִקָּרֵא֙ חֶפְצִי־בָ֔הּ וּלְאַרְצֵ֖ךְ בְּעוּלָ֑ה כִּֽי־חָפֵ֤ץ יְהוָה֙ בָּ֔ךְ וְאַרְצֵ֖ךְ תִּבָּעֵֽל׃

ישעה 62:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לא־יאמר לך עוד עזובה ולארצך לא־יאמר עוד שממה כי לך יקרא חפצי־בה ולארצך בעולה כי־חפץ יהוה בך וארצך תבעל׃

Links
Isaiah 62:4Isaiah 62:4 Text AnalysisIsaiah 62:4 InterlinearIsaiah 62:4 MultilingualIsaiah 62:4 TSKIsaiah 62:4 Cross ReferencesIsaiah 62:4 Bible HubIsaiah 62:4 Biblia ParalelaIsaiah 62:4 Chinese BibleIsaiah 62:4 French BibleIsaiah 62:4 German Bible

Bible Hub
Isaiah 62:3
Top of Page
Top of Page