Isaiah 58:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4100 [e]lām-māhלָ֤מָּהWhyPro
6684 [e]ṣam-nūצַּ֙מְנוּ֙have we fastedVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אand notAdv
7200 [e]rā-’î-ṯā,רָאִ֔יתָdo [say they] and you seeVerb
6031 [e]‘in-nî-nūעִנִּ֥ינוּ[wherefore] have we afflictedVerb
5315 [e]nap̄-šê-nūנַפְשֵׁ֖נוּour soulNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אand notAdv
3045 [e]ṯê-ḏā‘;תֵדָ֑עdo .. .. ..Verb
2005 [e]hênהֵ֣ןBeholdAdv
3117 [e]bə-yō-wmבְּי֤וֹםon the dayNoun
6685 [e]ṣō-mə-ḵemצֹֽמְכֶם֙of your fastNoun
4672 [e]tim-ṣə-’ū-תִּמְצְאוּ־you findVerb
2656 [e]ḥê-p̄eṣ,חֵ֔פֶץpleasureNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
6092 [e]‘aṣ-ṣə-ḇê-ḵemעַצְּבֵיכֶ֖םyour laborsNoun
5065 [e]tin-gō-śū.תִּנְגֹּֽשׂוּ׃exactVerb
Hebrew Texts
ישעה 58:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לָ֤מָּה צַּ֙מְנוּ֙ וְלֹ֣א רָאִ֔יתָ עִנִּ֥ינוּ נַפְשֵׁ֖נוּ וְלֹ֣א תֵדָ֑ע הֵ֣ן בְּיֹ֤ום צֹֽמְכֶם֙ תִּמְצְאוּ־חֵ֔פֶץ וְכָל־עַצְּבֵיכֶ֖ם תִּנְגֹּֽשׂוּ׃

ישעה 58:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
למה צמנו ולא ראית ענינו נפשנו ולא תדע הן ביום צמכם תמצאו־חפץ וכל־עצביכם תנגשו׃

Links
Isaiah 58:3Isaiah 58:3 Text AnalysisIsaiah 58:3 InterlinearIsaiah 58:3 MultilingualIsaiah 58:3 TSKIsaiah 58:3 Cross ReferencesIsaiah 58:3 Bible HubIsaiah 58:3 Biblia ParalelaIsaiah 58:3 Chinese BibleIsaiah 58:3 French BibleIsaiah 58:3 German Bible

Bible Hub
Isaiah 58:2
Top of Page
Top of Page