Isaiah 58:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6329 [e]wə-ṯā-p̄êqוְתָפֵ֤ק[if] And you draw outVerb
7457 [e]lā-rā-‘êḇלָֽרָעֵב֙to the hungryAdj
5315 [e]nap̄-še-ḵā,נַפְשֶׁ֔ךָyour soulNoun
5315 [e]wə-ne-p̄ešוְנֶ֥פֶשׁand soulNoun
6031 [e]na-‘ă-nāhנַעֲנָ֖הthe afflictedVerb
7646 [e]taś-bî-a‘;תַּשְׂבִּ֑יעַsatisfyVerb
2224 [e]wə-zā-raḥוְזָרַ֤חand riseVerb
2822 [e]ba-ḥō-šeḵבַּחֹ֙שֶׁךְ֙in darknessNoun
216 [e]’ō-w-re-ḵā,אוֹרֶ֔ךָthen shall your lightNoun
653 [e]wa-’ă-p̄ê-lā-ṯə-ḵāוַאֲפֵלָתְךָ֖and your darkness [are]Noun
6672 [e]kaṣ-ṣā-ho-rā-yim.כַּֽצָּהֳרָֽיִם׃as the noondayNoun
Hebrew Texts
ישעה 58:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְתָפֵ֤ק לָֽרָעֵב֙ נַפְשֶׁ֔ךָ וְנֶ֥פֶשׁ נַעֲנָ֖ה תַּשְׂבִּ֑יעַ וְזָרַ֤ח בַּחֹ֙שֶׁךְ֙ אֹורֶ֔ךָ וַאֲפֵלָתְךָ֖ כַּֽצָּהֳרָֽיִם׃

ישעה 58:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותפק לרעב נפשך ונפש נענה תשביע וזרח בחשך אורך ואפלתך כצהרים׃

Links
Isaiah 58:10Isaiah 58:10 Text AnalysisIsaiah 58:10 InterlinearIsaiah 58:10 MultilingualIsaiah 58:10 TSKIsaiah 58:10 Cross ReferencesIsaiah 58:10 Bible HubIsaiah 58:10 Biblia ParalelaIsaiah 58:10 Chinese BibleIsaiah 58:10 French BibleIsaiah 58:10 German Bible

Bible Hub
Isaiah 58:9
Top of Page
Top of Page