Isaiah 53:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5999 [e]mê-‘ă-malמֵעֲמַ֤לof the anguishNoun
5315 [e]nap̄-šōwנַפְשׁוֹ֙of his soulNoun
7200 [e]yir-’ehיִרְאֶ֣הHe shall seeVerb
7646 [e]yiś-bā‘,יִשְׂבָּ֔עshall be satisfiedVerb
1847 [e]bə-ḏa‘-tōw,בְּדַעְתּ֗וֹBy His knowledgeNoun
6663 [e]yaṣ-dîqיַצְדִּ֥יקjustifyVerb
6662 [e]ṣad-dîqצַדִּ֛יקshall my righteousAdj
5650 [e]‘aḇ-dîעַבְדִּ֖יservantNoun
7227 [e]lā-rab-bîm;לָֽרַבִּ֑יםmanyAdj
5771 [e]wa-‘ă-wō-nō-ṯāmוַעֲוֹנֹתָ֖םand their iniquitiesNoun
1931 [e]ה֥וּאfor hePro
5445 [e]yis-bōl.יִסְבֹּֽל׃shall bearVerb
Hebrew Texts
ישעה 53:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
מֵעֲמַ֤ל נַפְשֹׁו֙ יִרְאֶ֣ה יִשְׂבָּ֔ע בְּדַעְתֹּ֗ו יַצְדִּ֥יק צַדִּ֛יק עַבְדִּ֖י לָֽרַבִּ֑ים וַעֲוֹנֹתָ֖ם ה֥וּא יִסְבֹּֽל׃

ישעה 53:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
מעמל נפשו יראה ישבע בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים ועונתם הוא יסבל׃

Links
Isaiah 53:11Isaiah 53:11 Text AnalysisIsaiah 53:11 InterlinearIsaiah 53:11 MultilingualIsaiah 53:11 TSKIsaiah 53:11 Cross ReferencesIsaiah 53:11 Bible HubIsaiah 53:11 Biblia ParalelaIsaiah 53:11 Chinese BibleIsaiah 53:11 French BibleIsaiah 53:11 German Bible

Bible Hub
Isaiah 53:10
Top of Page
Top of Page