Isaiah 46:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2107 [e]haz-zā-lîmהַזָּלִ֤יםThey lavishVerb
2091 [e]zā-hāḇזָהָב֙goldNoun
3599 [e]mik-kîs,מִכִּ֔יסfrom the purseNoun
3701 [e]wə-ḵe-sep̄וְכֶ֖סֶףand silverNoun
7070 [e]baq-qā-nehבַּקָּנֶ֣הon the scaleNoun
8254 [e]yiš-qō-lū;יִשְׁקֹ֑לוּweighVerb
7936 [e]yiś-kə-rūיִשְׂכְּר֤וּwagesVerb
6884 [e]ṣō-w-rêp̄צוֹרֵף֙a goldsmithVerb
6213 [e]wə-ya-‘ă-śê-hūוְיַעֲשֵׂ֣הוּand he makesVerb
410 [e]’êl,אֵ֔לit a godNoun
5456 [e]yis-gə-ḏūיִסְגְּד֖וּthey fall downVerb
637 [e]’ap̄-אַף־YesConj
7812 [e]yiš-ta-ḥăw-wūיִֽשְׁתַּחֲוּֽוּ׃they worshipVerb
Hebrew Texts
ישעה 46:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הַזָּלִ֤ים זָהָב֙ מִכִּ֔יס וְכֶ֖סֶף בַּקָּנֶ֣ה יִשְׁקֹ֑לוּ יִשְׂכְּר֤וּ צֹורֵף֙ וְיַעֲשֵׂ֣הוּ אֵ֔ל יִסְגְּד֖וּ אַף־יִֽשְׁתַּחֲוּֽוּ ׃

ישעה 46:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הזלים זהב מכיס וכסף בקנה ישקלו ישכרו צורף ויעשהו אל יסגדו אף־ישתחוו ׃

Links
Isaiah 46:6Isaiah 46:6 Text AnalysisIsaiah 46:6 InterlinearIsaiah 46:6 MultilingualIsaiah 46:6 TSKIsaiah 46:6 Cross ReferencesIsaiah 46:6 Bible HubIsaiah 46:6 Biblia ParalelaIsaiah 46:6 Chinese BibleIsaiah 46:6 French BibleIsaiah 46:6 German Bible

Bible Hub
Isaiah 46:5
Top of Page
Top of Page