Isaiah 45:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֙עַן֙to the end thatSubst
5650 [e]‘aḇ-dîעַבְדִּ֣יof my servantNoun
3290 [e]ya-‘ă-qōḇ,יַעֲקֹ֔בFor JacobNoun
3478 [e]wə-yiś-rā-’êlוְיִשְׂרָאֵ֖לAnd IsraelNoun
972 [e]bə-ḥî-rî;בְּחִירִ֑יmy electNoun
7121 [e]wā-’eq-rāוָאֶקְרָ֤אand I have even calledVerb
  lə-ḵāלְךָ֙to youPrep
8034 [e]biš-me-ḵā,בִּשְׁמֶ֔ךָby your nameNoun
3655 [e]’ă-ḵan-nə-ḵāאֲכַנְּךָ֖I have surnamed youVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אthough you have notAdv
3045 [e]yə-ḏa‘-tā-nî.יְדַעְתָּֽנִי׃do knownVerb
Hebrew Texts
ישעה 45:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לְמַ֙עַן֙ עַבְדִּ֣י יַעֲקֹ֔ב וְיִשְׂרָאֵ֖ל בְּחִירִ֑י וָאֶקְרָ֤א לְךָ֙ בִּשְׁמֶ֔ךָ אֲכַנְּךָ֖ וְלֹ֥א יְדַעְתָּֽנִי׃

ישעה 45:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
למען עבדי יעקב וישראל בחירי ואקרא לך בשמך אכנך ולא ידעתני׃

Links
Isaiah 45:4Isaiah 45:4 Text AnalysisIsaiah 45:4 InterlinearIsaiah 45:4 MultilingualIsaiah 45:4 TSKIsaiah 45:4 Cross ReferencesIsaiah 45:4 Bible HubIsaiah 45:4 Biblia ParalelaIsaiah 45:4 Chinese BibleIsaiah 45:4 French BibleIsaiah 45:4 German Bible

Bible Hub
Isaiah 45:3
Top of Page
Top of Page