Isaiah 45:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3541 [e]kōhכֹּ֣ה ׀ThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֣רsaysVerb
3069 [e]Yah-wehיְהוָ֗הThe LORDNoun
3018 [e]yə-ḡî-a‘יְגִ֨יעַThe laborNoun
4714 [e]miṣ-ra-yimמִצְרַ֥יִםof EgyptNoun
5505 [e]ū-sə-ḥar-וּֽסְחַר־and merchandiseNoun
3568 [e]kūšכּוּשׁ֮of CushNoun
5436 [e]ū-sə-ḇā-’îmוּסְבָאִים֮and of the SabeansNoun
376 [e]’an-šêאַנְשֵׁ֣יmenNoun
4060 [e]mid-dāhמִדָּה֒of statureNoun
5921 [e]‘ā-la-yiḵעָלַ֤יִךְtoPrep
5674 [e]ya-‘ă-ḇō-rūיַעֲבֹ֙רוּ֙shall come overVerb
  wə-lāḵוְלָ֣ךְyou 
1961 [e]yih-yū,יִֽהְי֔וּand they shall beVerb
310 [e]’a-ḥă-ra-yiḵאַחֲרַ֣יִךְafterAdv
1980 [e]yê-lê-ḵū,יֵלֵ֔כוּthey shall come youVerb
2131 [e]baz-ziq-qîmבַּזִּקִּ֖יםin chainsNoun
5674 [e]ya-‘ă-ḇō-rū;יַעֲבֹ֑רוּthey shall come overVerb
413 [e]wə-’ê-la-yiḵוְאֵלַ֤יִךְand untoPrep
7812 [e]yiš-ta-ḥăw-wūיִֽשְׁתַּחֲוּוּ֙they shall fall downVerb
413 [e]’ê-la-yiḵאֵלַ֣יִךְunto youPrep
6419 [e]yiṯ-pal-lā-lū,יִתְפַּלָּ֔לוּthey shall make supplication youVerb
389 [e]’aḵאַ֣ךְSurelyAdv
  bāḵבָּ֥ךְinPrep
410 [e]’êlאֵ֛ל[saying] GodNoun
369 [e]wə-’ênוְאֵ֥יןand nonePrt
5750 [e]‘ō-wḏע֖וֹדelseSubst
657 [e]’e-p̄esאֶ֥פֶס[there is] NoNoun
430 [e]’ĕ-lō-hîm.אֱלֹהִֽים׃GodNoun
Hebrew Texts
ישעה 45:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כֹּ֣ה ׀ אָמַ֣ר יְהוָ֗ה יְגִ֨יעַ מִצְרַ֥יִם וּֽסְחַר־כּוּשׁ֮ וּסְבָאִים֮ אַנְשֵׁ֣י מִדָּה֒ עָלַ֤יִךְ יַעֲבֹ֙רוּ֙ וְלָ֣ךְ יִֽהְי֔וּ אַחֲרַ֣יִךְ יֵלֵ֔כוּ בַּזִּקִּ֖ים יַעֲבֹ֑רוּ וְאֵלַ֤יִךְ יִֽשְׁתַּחֲוּוּ֙ אֵלַ֣יִךְ יִתְפַּלָּ֔לוּ אַ֣ךְ בָּ֥ךְ אֵ֛ל וְאֵ֥ין עֹ֖וד אֶ֥פֶס אֱלֹהִֽים׃

ישעה 45:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כה ׀ אמר יהוה יגיע מצרים וסחר־כוש וסבאים אנשי מדה עליך יעברו ולך יהיו אחריך ילכו בזקים יעברו ואליך ישתחוו אליך יתפללו אך בך אל ואין עוד אפס אלהים׃

Links
Isaiah 45:14Isaiah 45:14 Text AnalysisIsaiah 45:14 InterlinearIsaiah 45:14 MultilingualIsaiah 45:14 TSKIsaiah 45:14 Cross ReferencesIsaiah 45:14 Bible HubIsaiah 45:14 Biblia ParalelaIsaiah 45:14 Chinese BibleIsaiah 45:14 French BibleIsaiah 45:14 German Bible

Bible Hub
Isaiah 45:13
Top of Page
Top of Page