Isaiah 41:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2005 [e]hênהֵ֤ןBeholdAdv
954 [e]yê-ḇō-šūיֵבֹ֙שׁוּ֙against you shall be ashamedVerb
3637 [e]wə-yik-kā-lə-mū,וְיִכָּ֣לְמ֔וּand confoundedVerb
3605 [e]kōlכֹּ֖לallNoun
2734 [e]han-ne-ḥĕ-rîmהַנֶּחֱרִ֣יםthey who were incensedVerb
  bāḵ;בָּ֑ךְinPrep
1961 [e]yih-yūיִֽהְי֥וּthey shall beVerb
369 [e]ḵə-’a-yinכְאַ֛יִןwith you will be as nothingPrt
6 [e]wə-yō-ḇə-ḏūוְיֹאבְד֖וּand with you shall perishVerb
376 [e]’an-šêאַנְשֵׁ֥יtheyNoun
7379 [e]rî-ḇe-ḵā.רִיבֶֽךָ׃that quarrelNoun
Hebrew Texts
ישעה 41:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הֵ֤ן יֵבֹ֙שׁוּ֙ וְיִכָּ֣לְמ֔וּ כֹּ֖ל הַנֶּחֱרִ֣ים בָּ֑ךְ יִֽהְי֥וּ כְאַ֛יִן וְיֹאבְד֖וּ אַנְשֵׁ֥י רִיבֶֽךָ׃

ישעה 41:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הן יבשו ויכלמו כל הנחרים בך יהיו כאין ויאבדו אנשי ריבך׃

Links
Isaiah 41:11Isaiah 41:11 Text AnalysisIsaiah 41:11 InterlinearIsaiah 41:11 MultilingualIsaiah 41:11 TSKIsaiah 41:11 Cross ReferencesIsaiah 41:11 Bible HubIsaiah 41:11 Biblia ParalelaIsaiah 41:11 Chinese BibleIsaiah 41:11 French BibleIsaiah 41:11 German Bible

Bible Hub
Isaiah 41:10
Top of Page
Top of Page