Isaiah 35:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yāh-וְהָיָה־and shall beVerb
8033 [e]šāmשָׁ֞םthereAdv
4547 [e]mas-lūlמַסְל֣וּלa highwayNoun
1870 [e]wā-ḏe-reḵ,וָדֶ֗רֶךְand a wayNoun
1870 [e]wə-ḏe-reḵוְדֶ֤רֶךְand The wayNoun
6944 [e]haq-qō-ḏešהַקֹּ֙דֶשׁ֙of holinessNoun
7121 [e]yiq-qā-rêיִקָּ֣רֵאit shall be calledVerb
  lāh,לָ֔הּtoPrep
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
5674 [e]ya-‘aḇ-ren-nūיַעַבְרֶ֥נּוּdo pass overVerb
2931 [e]ṭā-mêטָמֵ֖אthe uncleanAdj
1931 [e]wə-hū-וְהוּא־but itPro
  lā-mōw;לָ֑מוֹtoPrep
1980 [e]hō-lêḵהֹלֵ֥ךְBut it [will] be for him who walksVerb
1870 [e]de-reḵדֶּ֛רֶךְ[that] wayNoun
191 [e]we-’ĕ-wî-lîmוֶאֱוִילִ֖יםand though foolsAdj
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
8582 [e]yiṯ-‘ū.יִתְעֽוּ׃do errVerb
Hebrew Texts
ישעה 35:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָה־שָׁ֞ם מַסְל֣וּל וָדֶ֗רֶךְ וְדֶ֤רֶךְ הַקֹּ֙דֶשׁ֙ יִקָּ֣רֵא לָ֔הּ לֹֽא־יַעַבְרֶ֥נּוּ טָמֵ֖א וְהוּא־לָ֑מֹו הֹלֵ֥ךְ דֶּ֛רֶךְ וֶאֱוִילִ֖ים לֹ֥א יִתְעֽוּ׃

ישעה 35:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה־שם מסלול ודרך ודרך הקדש יקרא לה לא־יעברנו טמא והוא־למו הלך דרך ואוילים לא יתעו׃

Links
Isaiah 35:8Isaiah 35:8 Text AnalysisIsaiah 35:8 InterlinearIsaiah 35:8 MultilingualIsaiah 35:8 TSKIsaiah 35:8 Cross ReferencesIsaiah 35:8 Bible HubIsaiah 35:8 Biblia ParalelaIsaiah 35:8 Chinese BibleIsaiah 35:8 French BibleIsaiah 35:8 German Bible

Bible Hub
Isaiah 35:7
Top of Page
Top of Page