Isaiah 29:23
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֣יwhenConj
7200 [e]ḇir-’ō-ṯōwבִ֠רְאֹתוֹhe seesVerb
3206 [e]yə-lā-ḏāwיְלָדָ֞יוhis childrenNoun
4639 [e]ma-‘ă-śêhמַעֲשֵׂ֥הthe workNoun
3027 [e]yā-ḏayיָדַ֛יof my handsNoun
7130 [e]bə-qir-bōwבְּקִרְבּ֖וֹin his midstNoun
6942 [e]yaq-dî-šūיַקְדִּ֣ישֽׁוּthey shall sanctifyVerb
8034 [e]šə-mî;שְׁמִ֑יmy nameNoun
6942 [e]wə-hiq-dî-šūוְהִקְדִּ֙ישׁוּ֙and sanctifyVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6918 [e]qə-ḏō-wōšקְד֣וֹשׁthe Holy OneAdj
3290 [e]ya-‘ă-qōḇ,יַֽעֲקֹ֔בof JacobNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֥יthe GodNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לof IsraelNoun
6206 [e]ya-‘ă-rî-ṣū.יַעֲרִֽיצוּ׃shall fearVerb
Hebrew Texts
ישעה 29:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֣י בִ֠רְאֹתֹו יְלָדָ֞יו מַעֲשֵׂ֥ה יָדַ֛י בְּקִרְבֹּ֖ו יַקְדִּ֣ישֽׁוּ שְׁמִ֑י וְהִקְדִּ֙ישׁוּ֙ אֶת־קְדֹ֣ושׁ יַֽעֲקֹ֔ב וְאֶת־אֱלֹהֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל יַעֲרִֽיצוּ׃

ישעה 29:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי בראתו ילדיו מעשה ידי בקרבו יקדישו שמי והקדישו את־קדוש יעקב ואת־אלהי ישראל יעריצו׃

Links
Isaiah 29:23Isaiah 29:23 Text AnalysisIsaiah 29:23 InterlinearIsaiah 29:23 MultilingualIsaiah 29:23 TSKIsaiah 29:23 Cross ReferencesIsaiah 29:23 Bible HubIsaiah 29:23 Biblia ParalelaIsaiah 29:23 Chinese BibleIsaiah 29:23 French BibleIsaiah 29:23 German Bible

Bible Hub
Isaiah 29:22
Top of Page
Top of Page