Isaiah 29:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]kî-כִּֽי־ForConj
656 [e]’ā-p̄êsאָפֵ֥סis brought to naughtVerb
6184 [e]‘ā-rîṣעָרִ֖יץthe terrible oneAdj
3615 [e]wə-ḵā-lāhוְכָ֣לָהand is consumedVerb
3887 [e]lêṣ;לֵ֑ץthe scornerVerb
3772 [e]wə-niḵ-rə-ṯūוְנִכְרְת֖וּand are cut offVerb
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
8245 [e]šō-qə-ḏêשֹׁ֥קְדֵיthat watchVerb
205 [e]’ā-wen.אָֽוֶן׃for iniquityNoun
Hebrew Texts
ישעה 29:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־אָפֵ֥ס עָרִ֖יץ וְכָ֣לָה לֵ֑ץ וְנִכְרְת֖וּ כָּל־שֹׁ֥קְדֵי אָֽוֶן׃

ישעה 29:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־אפס עריץ וכלה לץ ונכרתו כל־שקדי און׃

Links
Isaiah 29:20Isaiah 29:20 Text AnalysisIsaiah 29:20 InterlinearIsaiah 29:20 MultilingualIsaiah 29:20 TSKIsaiah 29:20 Cross ReferencesIsaiah 29:20 Bible HubIsaiah 29:20 Biblia ParalelaIsaiah 29:20 Chinese BibleIsaiah 29:20 French BibleIsaiah 29:20 German Bible

Bible Hub
Isaiah 29:19
Top of Page
Top of Page