Isaiah 2:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5869 [e]‘ê-nêעֵינֵ֞יlooksNoun
1365 [e]gaḇ-hūṯגַּבְה֤וּתThe loftyNoun
120 [e]’ā-ḏāmאָדָם֙of manNoun
8213 [e]šā-p̄êl,שָׁפֵ֔לshall be humbledVerb
7817 [e]wə-šaḥוְשַׁ֖חand shall be bowed downVerb
7312 [e]rūmר֣וּםthe haughtinessNoun
376 [e]’ă-nā-šîm;אֲנָשִׁ֑יםof menNoun
7682 [e]wə-niś-gaḇוְנִשְׂגַּ֧בand shall be exaltedVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֛הthe LORDNoun
905 [e]lə-ḇad-dōwלְבַדּ֖וֹaloneNoun
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֥וֹםin that dayNoun
1931 [e]ha-hū.הַהֽוּא׃in thatPro
  sס -  
Hebrew Texts
ישעה 2:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עֵינֵ֞י גַּבְה֤וּת אָדָם֙ שָׁפֵ֔ל וְשַׁ֖ח ר֣וּם אֲנָשִׁ֑ים וְנִשְׂגַּ֧ב יְהוָ֛ה לְבַדֹּ֖ו בַּיֹּ֥ום הַהֽוּא׃ ס

ישעה 2:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
עיני גבהות אדם שפל ושח רום אנשים ונשגב יהוה לבדו ביום ההוא׃ ס

Links
Isaiah 2:11Isaiah 2:11 Text AnalysisIsaiah 2:11 InterlinearIsaiah 2:11 MultilingualIsaiah 2:11 TSKIsaiah 2:11 Cross ReferencesIsaiah 2:11 Bible HubIsaiah 2:11 Biblia ParalelaIsaiah 2:11 Chinese BibleIsaiah 2:11 French BibleIsaiah 2:11 German Bible

Bible Hub
Isaiah 2:10
Top of Page
Top of Page