Isaiah 19:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
578 [e]wə-’ā-nūוְאָנוּ֙also shall mournVerb
1771 [e]had-day-yā-ḡîm,הַדַּיָּגִ֔יםThe fishersNoun
56 [e]wə-’ā-ḇə-lū,וְאָ֣בְל֔וּAnd shall lamentVerb
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
7993 [e]maš-lî-ḵêמַשְׁלִיכֵ֥יthey who castVerb
2975 [e]ḇay-’ō-wrבַיְא֖וֹרinto the NileNoun
2443 [e]ḥak-kāh;חַכָּ֑הangleNoun
6566 [e]ū-p̄ō-rə-śêוּפֹרְשֵׂ֥יand they who spreadVerb
4365 [e]miḵ-mō-reṯמִכְמֹ֛רֶתnetsNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
6440 [e]pə-nê-פְּנֵי־.. .. ..Noun
4325 [e]ma-yimמַ֖יִםon the watersNoun
535 [e]’um-lā-lū.אֻמְלָֽלוּ׃shall languishVerb
Hebrew Texts
ישעה 19:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאָנוּ֙ הַדַּיָּגִ֔ים וְאָ֣בְל֔וּ כָּל־מַשְׁלִיכֵ֥י בַיְאֹ֖ור חַכָּ֑ה וּפֹרְשֵׂ֥י מִכְמֹ֛רֶת עַל־פְּנֵי־מַ֖יִם אֻמְלָֽלוּ׃

ישעה 19:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואנו הדיגים ואבלו כל־משליכי ביאור חכה ופרשי מכמרת על־פני־מים אמללו׃

Links
Isaiah 19:8Isaiah 19:8 Text AnalysisIsaiah 19:8 InterlinearIsaiah 19:8 MultilingualIsaiah 19:8 TSKIsaiah 19:8 Cross ReferencesIsaiah 19:8 Bible HubIsaiah 19:8 Biblia ParalelaIsaiah 19:8 Chinese BibleIsaiah 19:8 French BibleIsaiah 19:8 German Bible

Bible Hub
Isaiah 19:7
Top of Page
Top of Page