Isaiah 17:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֨וֹםIn that dayNoun
1931 [e]ha-hūהַה֜וּאIn thatPro
1961 [e]yih-yūיִהְי֣וּ ׀beVerb
5892 [e]‘ā-rêעָרֵ֣יcitiesNoun
4581 [e]mā-‘uz-zōw,מָעֻזּ֗וֹshall his strongNoun
5805 [e]ka-‘ă-zū-ḇaṯכַּעֲזוּבַ֤תwill be like forsakenNoun
2793 [e]ha-ḥō-rešהַחֹ֙רֶשׁ֙boughNoun
534 [e]wə-hā-’ā-mîr,וְהָ֣אָמִ֔ירand an uppermost branchNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
5800 [e]‘ā-zə-ḇū,עָזְב֔וּas a forsakenVerb
6440 [e]mip-pə-nêמִפְּנֵ֖יbecauseNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יof the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לof IsraelNoun
1961 [e]wə-hā-yə-ṯāhוְהָיְתָ֖הand there shall beVerb
8077 [e]šə-mā-māh.שְׁמָמָֽה׃desolationNoun
Hebrew Texts
ישעה 17:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בַּיֹּ֨ום הַה֜וּא יִהְי֣וּ ׀ עָרֵ֣י מָעֻזֹּ֗ו כַּעֲזוּבַ֤ת הַחֹ֙רֶשׁ֙ וְהָ֣אָמִ֔יר אֲשֶׁ֣ר עָזְב֔וּ מִפְּנֵ֖י בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וְהָיְתָ֖ה שְׁמָמָֽה׃

ישעה 17:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ביום ההוא יהיו ׀ ערי מעזו כעזובת החרש והאמיר אשר עזבו מפני בני ישראל והיתה שממה׃

Links
Isaiah 17:9Isaiah 17:9 Text AnalysisIsaiah 17:9 InterlinearIsaiah 17:9 MultilingualIsaiah 17:9 TSKIsaiah 17:9 Cross ReferencesIsaiah 17:9 Bible HubIsaiah 17:9 Biblia ParalelaIsaiah 17:9 Chinese BibleIsaiah 17:9 French BibleIsaiah 17:9 German Bible

Bible Hub
Isaiah 17:8
Top of Page
Top of Page