Isaiah 10:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֣ה ׀And it shall come to passVerb
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֣וֹםdayNoun
1931 [e]ha-hū,הַה֗וּאin thatPro
5493 [e]yā-sūrיָס֤וּרshall be taken awayVerb
5448 [e]sub-bo-lōwסֻבֳּלוֹ֙[that] his burdenNoun
5921 [e]mê-‘alמֵעַ֣לfrom offPrep
7926 [e]šiḵ-me-ḵā,שִׁכְמֶ֔ךָyour shoulderNoun
5923 [e]wə-‘ul-lōwוְעֻלּ֖וֹand his yokeNoun
5921 [e]mê-‘alמֵעַ֣לfrom offPrep
6677 [e]ṣaw-wā-re-ḵā;צַוָּארֶ֑ךָyour neckNoun
2254 [e]wə-ḥub-balוְחֻבַּ֥לand shall be destroyedVerb
5923 [e]‘ōlעֹ֖לthe yokeNoun
6440 [e]mip-pə-nê-מִפְּנֵי־becauseNoun
8081 [e]šā-men.שָֽׁמֶן׃of the anointingNoun
Hebrew Texts
ישעה 10:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָ֣ה ׀ בַּיֹּ֣ום הַה֗וּא יָס֤וּר סֻבֳּלֹו֙ מֵעַ֣ל שִׁכְמֶ֔ךָ וְעֻלֹּ֖ו מֵעַ֣ל צַוָּארֶ֑ךָ וְחֻבַּ֥ל עֹ֖ל מִפְּנֵי־שָֽׁמֶן׃

ישעה 10:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה ׀ ביום ההוא יסור סבלו מעל שכמך ועלו מעל צוארך וחבל על מפני־שמן׃

Links
Isaiah 10:27Isaiah 10:27 Text AnalysisIsaiah 10:27 InterlinearIsaiah 10:27 MultilingualIsaiah 10:27 TSKIsaiah 10:27 Cross ReferencesIsaiah 10:27 Bible HubIsaiah 10:27 Biblia ParalelaIsaiah 10:27 Chinese BibleIsaiah 10:27 French BibleIsaiah 10:27 German Bible

Bible Hub
Isaiah 10:26
Top of Page
Top of Page