Hosea 7:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3605 [e]kul-lāmכֻּלָּם֙They all [are]Noun
5003 [e]mə-nā-’ă-p̄îm,מְנָ֣אֲפִ֔יםadulterersVerb
3644 [e]kə-mōwכְּמ֣וֹasAdv
8574 [e]ṯan-nūr,תַנּ֔וּרan ovenNoun
1197 [e]bō-‘ê-rāhבֹּעֵ֖רָהheatedVerb
644 [e]mê-’ō-p̄eh;מֵֽאֹפֶ֑הby the bakerVerb
7673 [e]yiš-bō-wṯיִשְׁבּ֣וֹת[who] ceasesVerb
5782 [e]mê-‘îr,מֵעִ֔ירto stirVerb
3888 [e]mil-lūšמִלּ֥וּשׁafter he has kneadedVerb
1217 [e]bā-ṣêqבָּצֵ֖קof the doughNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־untilPrep
2556 [e]ḥum-ṣā-ṯōw.חֻמְצָתֽוֹ׃it be leavenedVerb
Hebrew Texts
הושע 7:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כֻּלָּם֙ מְנָ֣אֲפִ֔ים כְּמֹ֣ו תַנּ֔וּר בֹּעֵ֖רָה מֵֽאֹפֶ֑ה יִשְׁבֹּ֣ות מֵעִ֔יר מִלּ֥וּשׁ בָּצֵ֖ק עַד־חֻמְצָתֹֽו׃

הושע 7:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כלם מנאפים כמו תנור בערה מאפה ישבות מעיר מלוש בצק עד־חמצתו׃

Links
Hosea 7:4Hosea 7:4 Text AnalysisHosea 7:4 InterlinearHosea 7:4 MultilingualHosea 7:4 TSKHosea 7:4 Cross ReferencesHosea 7:4 Bible HubHosea 7:4 Biblia ParalelaHosea 7:4 Chinese BibleHosea 7:4 French BibleHosea 7:4 German Bible

Bible Hub
Hosea 7:3
Top of Page
Top of Page