Genesis 47:30
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7901 [e]wə-šā-ḵaḇ-tîוְשָֽׁכַבְתִּי֙But I will lieVerb
5973 [e]‘im-עִם־withPrep
1 [e]’ă-ḇō-ṯay,אֲבֹתַ֔יmy fathersNoun
5375 [e]ū-nə-śā-ṯa-nîוּנְשָׂאתַ֙נִי֙and you shall carry meVerb
4714 [e]mim-miṣ-ra-yim,מִמִּצְרַ֔יִםout of EgyptNoun
6912 [e]ū-qə-ḇar-ta-nîוּקְבַרְתַּ֖נִיand bury meVerb
6900 [e]biq-ḇu-rā-ṯām;בִּקְבֻרָתָ֑םin their burial placeNoun
559 [e]way-yō-marוַיֹּאמַ֕רAnd he saidVerb
595 [e]’ā-nō-ḵîאָנֹכִ֖יIPro
6213 [e]’e-‘ĕ-śehאֶֽעֱשֶׂ֥הwill doVerb
1697 [e]ḵiḏ-ḇā-re-ḵā.כִדְבָרֶֽךָ׃as you have saidNoun
Hebrew Texts
בראשית 47:30 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשָֽׁכַבְתִּי֙ עִם־אֲבֹתַ֔י וּנְשָׂאתַ֙נִי֙ מִמִּצְרַ֔יִם וּקְבַרְתַּ֖נִי בִּקְבֻרָתָ֑ם וַיֹּאמַ֕ר אָנֹכִ֖י אֶֽעֱשֶׂ֥ה כִדְבָרֶֽךָ׃

בראשית 47:30 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושכבתי עם־אבתי ונשאתני ממצרים וקברתני בקברתם ויאמר אנכי אעשה כדברך׃

Links
Genesis 47:30Genesis 47:30 Text AnalysisGenesis 47:30 InterlinearGenesis 47:30 MultilingualGenesis 47:30 TSKGenesis 47:30 Cross ReferencesGenesis 47:30 Bible HubGenesis 47:30 Biblia ParalelaGenesis 47:30 Chinese BibleGenesis 47:30 French BibleGenesis 47:30 German Bible

Bible Hub
Genesis 47:29
Top of Page
Top of Page