Genesis 34:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5414 [e]wə-nā-ṯan-nūוְנָתַ֤נּוּThen will we giveVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1323 [e]bə-nō-ṯê-nūבְּנֹתֵ֙ינוּ֙our daughersNoun
  lā-ḵem,לָכֶ֔םto youPrep
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
1323 [e]bə-nō-ṯê-ḵemבְּנֹתֵיכֶ֖םyour daughersNoun
3947 [e]niq-qaḥ-נִֽקַּֽח־we will takeVerb
  lā-nū;לָ֑נוּto usPrep
3427 [e]wə-yā-šaḇ-nūוְיָשַׁ֣בְנוּand we will dwellVerb
854 [e]’it-tə-ḵem,אִתְּכֶ֔םwith youPrep
1961 [e]wə-hā-yî-nūוְהָיִ֖ינוּand we will becomeVerb
5971 [e]lə-‘amלְעַ֥םpeopleNoun
259 [e]’e-ḥāḏ.אֶחָֽד׃oneAdj
Hebrew Texts
בראשית 34:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנָתַ֤נּוּ אֶת־בְּנֹתֵ֙ינוּ֙ לָכֶ֔ם וְאֶת־בְּנֹתֵיכֶ֖ם נִֽקַּֽח־לָ֑נוּ וְיָשַׁ֣בְנוּ אִתְּכֶ֔ם וְהָיִ֖ינוּ לְעַ֥ם אֶחָֽד׃

בראשית 34:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונתנו את־בנתינו לכם ואת־בנתיכם נקח־לנו וישבנו אתכם והיינו לעם אחד׃

Links
Genesis 34:16Genesis 34:16 Text AnalysisGenesis 34:16 InterlinearGenesis 34:16 MultilingualGenesis 34:16 TSKGenesis 34:16 Cross ReferencesGenesis 34:16 Bible HubGenesis 34:16 Biblia ParalelaGenesis 34:16 Chinese BibleGenesis 34:16 French BibleGenesis 34:16 German Bible

Bible Hub
Genesis 34:15
Top of Page
Top of Page