Genesis 3:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
413 [e]’el-אֶֽל־untoPrep
802 [e]hā-’iš-šāhהָאִשָּׁ֣הthe womenNoun
559 [e]’ā-mar,אָמַ֗רhe saidVerb
7235 [e]har-bāhהַרְבָּ֤הI will greatlyVerb
7235 [e]’ar-behאַרְבֶּה֙multiplyVerb
6093 [e]‘iṣ-ṣə-ḇō-w-nêḵעִצְּבוֹנֵ֣ךְyour sorrowNoun
2032 [e]wə-hê-rō-nêḵ,וְהֵֽרֹנֵ֔ךְand your conceptionNoun
6089 [e]bə-‘e-ṣeḇבְּעֶ֖צֶבIn painNoun
3205 [e]tê-lə-ḏîתֵּֽלְדִ֣יyou shall bring forthVerb
1121 [e]ḇā-nîm;בָנִ֑יםchildrenNoun
413 [e]wə-’el-וְאֶל־and untoPrep
376 [e]’î-šêḵאִישֵׁךְ֙your husbandNoun
8669 [e]tə-šū-qā-ṯêḵ,תְּשׁ֣וּקָתֵ֔ךְyour desire [shall be]Noun
1931 [e]wə-hūוְה֖וּאand hePro
4910 [e]yim-šāl-יִמְשָׁל־shall ruleVerb
  bāḵ.בָּֽךְ׃over youPrep
  sס -  
Hebrew Texts
בראשית 3:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֶֽל־הָאִשָּׁ֣ה אָמַ֗ר הַרְבָּ֤ה אַרְבֶּה֙ עִצְּבֹונֵ֣ךְ וְהֵֽרֹנֵ֔ךְ בְּעֶ֖צֶב תֵּֽלְדִ֣י בָנִ֑ים וְאֶל־אִישֵׁךְ֙ תְּשׁ֣וּקָתֵ֔ךְ וְה֖וּא יִמְשָׁל־בָּֽךְ׃ ס

בראשית 3:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אל־האשה אמר הרבה ארבה עצבונך והרנך בעצב תלדי בנים ואל־אישך תשוקתך והוא ימשל־בך׃ ס

Links
Genesis 3:16Genesis 3:16 Text AnalysisGenesis 3:16 InterlinearGenesis 3:16 MultilingualGenesis 3:16 TSKGenesis 3:16 Cross ReferencesGenesis 3:16 Bible HubGenesis 3:16 Biblia ParalelaGenesis 3:16 Chinese BibleGenesis 3:16 French BibleGenesis 3:16 German Bible

Bible Hub
Genesis 3:15
Top of Page
Top of Page