Ezekiel 7:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3701 [e]kas-pāmכַּסְפָּ֞םtheir silverNoun
2351 [e]ba-ḥū-ṣō-wṯבַּחוּצ֣וֹתinto the streetsNoun
7993 [e]yaš-lî-ḵū,יַשְׁלִ֗יכוּThey shall castVerb
2091 [e]ū-zə-hā-ḇāmוּזְהָבָם֮and their goldNoun
5079 [e]lə-nid-dāhלְנִדָּ֣הremovedNoun
1961 [e]yih-yehיִֽהְיֶה֒shall beVerb
3701 [e]kas-pāmכַּסְפָּ֨םtheir silverNoun
2091 [e]ū-zə-hā-ḇāmוּזְהָבָ֜םand their goldNoun
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
3201 [e]yū-ḵalיוּכַ֣לdo be ableVerb
5337 [e]lə-haṣ-ṣî-lām,לְהַצִּילָ֗םto deliver themVerb
3117 [e]bə-yō-wmבְּיוֹם֙in the dayNoun
5678 [e]‘eḇ-raṯעֶבְרַ֣תof the wrathNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הof the LORDNoun
5315 [e]nap̄-šāmנַפְשָׁם֙their soulsNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
7646 [e]yə-śab-bê-‘ū,יְשַׂבֵּ֔עוּdo satisfyVerb
4578 [e]ū-mê-‘ê-hemוּמֵעֵיהֶ֖םand their bowelsNoun
3808 [e]לֹ֣אneitherAdv
4390 [e]yə-mal-lê-’ū;יְמַלֵּ֑אוּfillVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־becauseConj
4383 [e]miḵ-šō-wlמִכְשׁ֥וֹלthe stumbling blockNoun
5771 [e]‘ă-wō-nāmעֲוֹנָ֖םof their iniquityNoun
1961 [e]hā-yāh.הָיָֽה׃it isVerb
Hebrew Texts
יחזקאל 7:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כַּסְפָּ֞ם בַּחוּצֹ֣ות יַשְׁלִ֗יכוּ וּזְהָבָם֮ לְנִדָּ֣ה יִֽהְיֶה֒ כַּסְפָּ֨ם וּזְהָבָ֜ם לֹֽא־יוּכַ֣ל לְהַצִּילָ֗ם בְּיֹום֙ עֶבְרַ֣ת יְהוָ֔ה נַפְשָׁם֙ לֹ֣א יְשַׂבֵּ֔עוּ וּמֵעֵיהֶ֖ם לֹ֣א יְמַלֵּ֑אוּ כִּֽי־מִכְשֹׁ֥ול עֲוֹנָ֖ם הָיָֽה׃

יחזקאל 7:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כספם בחוצות ישליכו וזהבם לנדה יהיה כספם וזהבם לא־יוכל להצילם ביום עברת יהוה נפשם לא ישבעו ומעיהם לא ימלאו כי־מכשול עונם היה׃

Links
Ezekiel 7:19Ezekiel 7:19 Text AnalysisEzekiel 7:19 InterlinearEzekiel 7:19 MultilingualEzekiel 7:19 TSKEzekiel 7:19 Cross ReferencesEzekiel 7:19 Bible HubEzekiel 7:19 Biblia ParalelaEzekiel 7:19 Chinese BibleEzekiel 7:19 French BibleEzekiel 7:19 German Bible

Bible Hub
Ezekiel 7:18
Top of Page
Top of Page