Ezekiel 39:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3318 [e]wə-yā-ṣə-’ūוְֽיָצְא֞וּAnd shall go forthVerb
3427 [e]yō-šə-ḇêיֹשְׁבֵ֣י ׀they who dwellVerb
5892 [e]‘ā-rêעָרֵ֣יin the citiesNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֗לof IsraelNoun
1197 [e]ū-ḇi-‘ă-rūוּבִעֲר֡וּand shall set on fireVerb
5400 [e]wə-hiś-śî-qūוְ֠הִשִּׂיקוּand burnVerb
5402 [e]bə-ne-šeqבְּנֶ֨שֶׁקwith the weaponsNoun
4043 [e]ū-mā-ḡênוּמָגֵ֤ןand both the shieldsNoun
6793 [e]wə-ṣin-nāhוְצִנָּה֙and the bucklersNoun
7198 [e]bə-qe-šeṯבְּקֶ֣שֶׁתthe bowsNoun
2671 [e]ū-ḇə-ḥiṣ-ṣîm,וּבְחִצִּ֔יםand the arrowsNoun
4731 [e]ū-ḇə-maq-qêlוּבְמַקֵּ֥לand the hand polesNoun
3027 [e]yāḏיָ֖ד.. .. ..Noun
7420 [e]ū-ḇə-rō-maḥ;וּבְרֹ֑מַחand the spearsNoun
1197 [e]ū-ḇi-‘ă-rūוּבִעֲר֥וּand they shall burnVerb
  ḇā-hemבָהֶ֛םin themPrep
784 [e]’êšאֵ֖שׁwith fireNoun
7651 [e]še-ḇa‘שֶׁ֥בַעsevenNoun
8141 [e]šā-nîm.שָׁנִֽים׃yearsNoun
Hebrew Texts
יחזקאל 39:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְֽיָצְא֞וּ יֹשְׁבֵ֣י ׀ עָרֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל וּבִעֲר֡וּ וְ֠הִשִּׂיקוּ בְּנֶ֨שֶׁק וּמָגֵ֤ן וְצִנָּה֙ בְּקֶ֣שֶׁת וּבְחִצִּ֔ים וּבְמַקֵּ֥ל יָ֖ד וּבְרֹ֑מַח וּבִעֲר֥וּ בָהֶ֛ם אֵ֖שׁ שֶׁ֥בַע שָׁנִֽים׃

יחזקאל 39:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויצאו ישבי ׀ ערי ישראל ובערו והשיקו בנשק ומגן וצנה בקשת ובחצים ובמקל יד וברמח ובערו בהם אש שבע שנים׃

Links
Ezekiel 39:9Ezekiel 39:9 Text AnalysisEzekiel 39:9 InterlinearEzekiel 39:9 MultilingualEzekiel 39:9 TSKEzekiel 39:9 Cross ReferencesEzekiel 39:9 Bible HubEzekiel 39:9 Biblia ParalelaEzekiel 39:9 Chinese BibleEzekiel 39:9 French BibleEzekiel 39:9 German Bible

Bible Hub
Ezekiel 39:8
Top of Page
Top of Page