Ezekiel 22:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8269 [e]śā-re-hāשָׂרֶ֣יהָprincesNoun
7130 [e]ḇə-qir-bāh,בְקִרְבָּ֔הּin the middle [are]Noun
2061 [e]kiz-’ê-ḇîmכִּזְאֵבִ֖יםthereof like wolvesNoun
2963 [e]ṭō-rə-p̄êטֹ֣רְפֵיraveningVerb
2964 [e]ṭā-rep̄;טָ֑רֶףthe preyNoun
8210 [e]liš-pāḵ-לִשְׁפָּךְ־by sheddingVerb
1818 [e]dāmדָּם֙bloodNoun
6 [e]lə-’ab-bêḏלְאַבֵּ֣דto destroyVerb
5315 [e]nə-p̄ā-šō-wṯ,נְפָשׁ֔וֹתsoulsNoun
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֖עַןto the end thatSubst
1214 [e]bə-ṣō-a‘בְּצֹ֥עַto getVerb
1215 [e]bā-ṣa‘.בָּֽצַע׃dishonest gainNoun
Hebrew Texts
יחזקאל 22:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שָׂרֶ֣יהָ בְקִרְבָּ֔הּ כִּזְאֵבִ֖ים טֹ֣רְפֵי טָ֑רֶף לִשְׁפָּךְ־דָּם֙ לְאַבֵּ֣ד נְפָשֹׁ֔ות לְמַ֖עַן בְּצֹ֥עַ בָּֽצַע׃

יחזקאל 22:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שריה בקרבה כזאבים טרפי טרף לשפך־דם לאבד נפשות למען בצע בצע׃

Links
Ezekiel 22:27Ezekiel 22:27 Text AnalysisEzekiel 22:27 InterlinearEzekiel 22:27 MultilingualEzekiel 22:27 TSKEzekiel 22:27 Cross ReferencesEzekiel 22:27 Bible HubEzekiel 22:27 Biblia ParalelaEzekiel 22:27 Chinese BibleEzekiel 22:27 French BibleEzekiel 22:27 German Bible

Bible Hub
Ezekiel 22:26
Top of Page
Top of Page