Exodus 10:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרAnd saidVerb
4872 [e]mō-šeh,מֹשֶׁ֔הMosesNoun
5288 [e]bin-‘ā-rê-nūבִּנְעָרֵ֥ינוּwith our youngNoun
2205 [e]ū-ḇiz-qê-nê-nūוּבִזְקֵנֵ֖ינוּand with our oldAdj
1980 [e]nê-lêḵ;נֵלֵ֑ךְWe will goVerb
1121 [e]bə-ḇā-nê-nūבְּבָנֵ֨ינוּwith our sonsNoun
1323 [e]ū-ḇiḇ-nō-w-ṯê-nūוּבִבְנוֹתֵ֜נוּand with our daughersNoun
6629 [e]bə-ṣō-nê-nūבְּצֹאנֵ֤נוּwith our flocksNoun
1241 [e]ū-ḇiḇ-qā-rê-nūוּבִבְקָרֵ֙נוּ֙and with our herdsNoun
1980 [e]nê-lêḵ,נֵלֵ֔ךְwill we goVerb
3588 [e]כִּ֥יforConj
2282 [e]ḥaḡ-חַג־a feastNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הto the LORDNoun
  lā-nū.לָֽנוּ׃by usPrep
Hebrew Texts
שמות 10:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר מֹשֶׁ֔ה בִּנְעָרֵ֥ינוּ וּבִזְקֵנֵ֖ינוּ נֵלֵ֑ךְ בְּבָנֵ֨ינוּ וּבִבְנֹותֵ֜נוּ בְּצֹאנֵ֤נוּ וּבִבְקָרֵ֙נוּ֙ נֵלֵ֔ךְ כִּ֥י חַג־יְהוָ֖ה לָֽנוּ׃

שמות 10:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר משה בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותנו בצאננו ובבקרנו נלך כי חג־יהוה לנו׃

Links
Exodus 10:9Exodus 10:9 Text AnalysisExodus 10:9 InterlinearExodus 10:9 MultilingualExodus 10:9 TSKExodus 10:9 Cross ReferencesExodus 10:9 Bible HubExodus 10:9 Biblia ParalelaExodus 10:9 Chinese BibleExodus 10:9 French BibleExodus 10:9 German Bible

Bible Hub
Exodus 10:8
Top of Page
Top of Page