Ecclesiastes 12:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1571 [e]gamגַּ֣םAlsoAdv
1364 [e]mig-gā-ḇō-ahמִגָּבֹ֤הַּof a highAdj
3372 [e]yi-rā-’ūיִרָ֙אוּ֙[when] they shall be afraidVerb
2849 [e]wə-ḥaṯ-ḥat-tîmוְחַתְחַתִּ֣יםand fearsNoun
1870 [e]bad-de-reḵ,בַּדֶּ֔רֶךְon the roadNoun
5006 [e]wə-yā-nêṣוְיָנֵ֤אץand shall flourishVerb
8247 [e]haš-šā-qêḏהַשָּׁקֵד֙the almond treeNoun
5445 [e]wə-yis-tab-bêlוְיִסְתַּבֵּ֣לand shall be a burdenVerb
2284 [e]he-ḥā-ḡāḇ,הֶֽחָגָ֔בthe grasshopperNoun
6565 [e]wə-ṯā-p̄êrוְתָפֵ֖רand shall failVerb
35 [e]hā-’ă-ḇî-yō-w-nāh;הָֽאֲבִיּוֹנָ֑הdesireNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־becauseConj
1980 [e]hō-lêḵהֹלֵ֤ךְgoesVerb
120 [e]hā-’ā-ḏāmהָאָדָם֙manNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתhomeNoun
5769 [e]‘ō-w-lā-mōw,עוֹלָמ֔וֹhis longNoun
5437 [e]wə-sā-ḇə-ḇūוְסָבְב֥וּand go aboutVerb
7784 [e]ḇaš-šūqבַשּׁ֖וּקin the streetNoun
5594 [e]has-sō-p̄ə-ḏîm.הַסֹּפְדִֽים׃the mournersVerb
Hebrew Texts
קהלת 12:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
גַּ֣ם מִגָּבֹ֤הַּ יִרָ֙אוּ֙ וְחַתְחַתִּ֣ים בַּדֶּ֔רֶךְ וְיָנֵ֤אץ הַשָּׁקֵד֙ וְיִסְתַּבֵּ֣ל הֶֽחָגָ֔ב וְתָפֵ֖ר הָֽאֲבִיֹּונָ֑ה כִּֽי־הֹלֵ֤ךְ הָאָדָם֙ אֶל־בֵּ֣ית עֹולָמֹ֔ו וְסָבְב֥וּ בַשּׁ֖וּק הַסֹּפְדִֽים׃

קהלת 12:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
גם מגבה יראו וחתחתים בדרך וינאץ השקד ויסתבל החגב ותפר האביונה כי־הלך האדם אל־בית עולמו וסבבו בשוק הספדים׃

Links
Ecclesiastes 12:5Ecclesiastes 12:5 Text AnalysisEcclesiastes 12:5 InterlinearEcclesiastes 12:5 MultilingualEcclesiastes 12:5 TSKEcclesiastes 12:5 Cross ReferencesEcclesiastes 12:5 Bible HubEcclesiastes 12:5 Biblia ParalelaEcclesiastes 12:5 Chinese BibleEcclesiastes 12:5 French BibleEcclesiastes 12:5 German Bible

Bible Hub
Ecclesiastes 12:4
Top of Page
Top of Page