Deuteronomy 7:26
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3808 [e]wə-lō-וְלֹא־NeitherAdv
935 [e]ṯā-ḇîתָבִ֤יאshall you bringVerb
8441 [e]ṯō-w-‘ê-ḇāhתֽוֹעֵבָה֙an abominationNoun
413 [e]’el-אֶל־intoPrep
1004 [e]bê-ṯe-ḵā,בֵּיתֶ֔ךָinto your houseNoun
1961 [e]wə-hā-yî-ṯāוְהָיִ֥יתָthat lest you beVerb
2764 [e]ḥê-remחֵ֖רֶםa cursed thingNoun
3644 [e]kā-mō-hū;כָּמֹ֑הוּlike itAdv
8262 [e]šaq-qêṣשַׁקֵּ֧ץ ׀[but] like it [but] you shall utterlyVerb
8262 [e]tə-šaq-qə-ṣen-nūתְּשַׁקְּצֶ֛נּוּdetestVerb
8581 [e]wə-ṯa-‘êḇוְתַעֵ֥ב ׀it and you shall utterlyVerb
8581 [e]tə-ṯa-‘ă-ḇen-nūתְּֽתַעֲבֶ֖נּוּabhorVerb
3588 [e]kî-כִּי־forConj
2764 [e]ḥê-remחֵ֥רֶם[is] a cursed thingNoun
1931 [e]hū.הֽוּא׃itPro
  פ[is] 
Hebrew Texts
דברים 7:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלֹא־תָבִ֤יא תֹֽועֵבָה֙ אֶל־בֵּיתֶ֔ךָ וְהָיִ֥יתָ חֵ֖רֶם כָּמֹ֑הוּ שַׁקֵּ֧ץ ׀ תְּשַׁקְּצֶ֛נּוּ וְתַעֵ֥ב ׀ תְּֽתַעֲבֶ֖נּוּ כִּי־חֵ֥רֶם הֽוּא׃ פ

דברים 7:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולא־תביא תועבה אל־ביתך והיית חרם כמהו שקץ ׀ תשקצנו ותעב ׀ תתעבנו כי־חרם הוא׃ פ

Links
Deuteronomy 7:26Deuteronomy 7:26 Text AnalysisDeuteronomy 7:26 InterlinearDeuteronomy 7:26 MultilingualDeuteronomy 7:26 TSKDeuteronomy 7:26 Cross ReferencesDeuteronomy 7:26 Bible HubDeuteronomy 7:26 Biblia ParalelaDeuteronomy 7:26 Chinese BibleDeuteronomy 7:26 French BibleDeuteronomy 7:26 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 7:25
Top of Page
Top of Page