Deuteronomy 31:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]kî-כִּֽי־ForConj
935 [e]’ă-ḇî-’en-nūאֲבִיאֶ֜נּוּwhen I shall have brought themVerb
413 [e]’el-אֶֽל־intoPrep
127 [e]hā-’ă-ḏā-māhהָאֲדָמָ֣ה ׀the landNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
7650 [e]niš-ba‘-tîנִשְׁבַּ֣עְתִּיI sworeVerb
1 [e]la-’ă-ḇō-ṯāw,לַאֲבֹתָ֗יוto their fathersNoun
2100 [e]zā-ḇaṯזָבַ֤תthat flowsVerb
2461 [e]ḥā-lāḇחָלָב֙with milkNoun
1706 [e]ū-ḏə-ḇaš,וּדְבַ֔שׁand honeyNoun
398 [e]wə-’ā-ḵalוְאָכַ֥לand they shall have eatenVerb
7646 [e]wə-śā-ḇa‘וְשָׂבַ֖עand filled themselvesVerb
1878 [e]wə-ḏā-šên;וְדָשֵׁ֑ןthen waxen fatVerb
6437 [e]ū-p̄ā-nāhוּפָנָ֞הwill they turnVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
430 [e]’ĕ-lō-hîmאֱלֹהִ֤יםgodsNoun
312 [e]’ă-ḥê-rîmאֲחֵרִים֙to otherAdj
5647 [e]wa-‘ă-ḇā-ḏūm,וַעֲבָד֔וּםand serve themVerb
5006 [e]wə-ni-’ă-ṣū-nî,וְנִ֣אֲצ֔וּנִיand provoke meVerb
6565 [e]wə-hê-p̄êrוְהֵפֵ֖רand breakVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1285 [e]bə-rî-ṯî.בְּרִיתִֽי׃my covenantNoun
Hebrew Texts
דברים 31:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־אֲבִיאֶ֜נּוּ אֶֽל־הָאֲדָמָ֣ה ׀ אֲשֶׁר־נִשְׁבַּ֣עְתִּי לַאֲבֹתָ֗יו זָבַ֤ת חָלָב֙ וּדְבַ֔שׁ וְאָכַ֥ל וְשָׂבַ֖ע וְדָשֵׁ֑ן וּפָנָ֞ה אֶל־אֱלֹהִ֤ים אֲחֵרִים֙ וַעֲבָד֔וּם וְנִ֣אֲצ֔וּנִי וְהֵפֵ֖ר אֶת־בְּרִיתִֽי׃

דברים 31:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־אביאנו אל־האדמה ׀ אשר־נשבעתי לאבתיו זבת חלב ודבש ואכל ושבע ודשן ופנה אל־אלהים אחרים ועבדום ונאצוני והפר את־בריתי׃

Links
Deuteronomy 31:20Deuteronomy 31:20 Text AnalysisDeuteronomy 31:20 InterlinearDeuteronomy 31:20 MultilingualDeuteronomy 31:20 TSKDeuteronomy 31:20 Cross ReferencesDeuteronomy 31:20 Bible HubDeuteronomy 31:20 Biblia ParalelaDeuteronomy 31:20 Chinese BibleDeuteronomy 31:20 French BibleDeuteronomy 31:20 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 31:19
Top of Page
Top of Page