Deuteronomy 30:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רIn thatPrt
595 [e]’ā-nō-ḵîאָנֹכִ֣יI [am]Pro
6680 [e]mə-ṣaw-wə-ḵāמְצַוְּךָ֮in that I command youVerb
3117 [e]hay-yō-wmהַיּוֹם֒this dayNoun
157 [e]lə-’a-hă-ḇāhלְאַהֲבָ֞הto loveVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֤הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-he-ḵāאֱלֹהֶ֙יךָ֙your GodNoun
1980 [e]lā-le-ḵeṯלָלֶ֣כֶתto walkVerb
1870 [e]biḏ-rā-ḵāw,בִּדְרָכָ֔יוin His waysNoun
8104 [e]wə-liš-mōrוְלִשְׁמֹ֛רand to keepVerb
4687 [e]miṣ-wō-ṯāwמִצְוֹתָ֥יוhis commandsNoun
2708 [e]wə-ḥuq-qō-ṯāwוְחֻקֹּתָ֖יוand his statutesNoun
4941 [e]ū-miš-pā-ṭāw;וּמִשְׁפָּטָ֑יוthat his judgmentsNoun
2421 [e]wə-ḥā-yî-ṯāוְחָיִ֣יתָyou may liveVerb
7235 [e]wə-rā-ḇî-ṯā,וְרָבִ֔יתָand multiplyVerb
1288 [e]ū-ḇê-raḵ-ḵāוּבֵֽרַכְךָ֙and shall blessVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-he-ḵā,אֱלֹהֶ֔יךָyour God youNoun
776 [e]bā-’ā-reṣבָּאָ֕רֶץin the landNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־wherePrt
859 [e]’at-tāhאַתָּ֥הyouPro
935 [e]ḇā-בָא־goVerb
8033 [e]šām-māhשָׁ֖מָּהwhereAdv
3423 [e]lə-riš-tāh.לְרִשְׁתָּֽהּ׃to possessVerb
Hebrew Texts
דברים 30:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֲשֶׁ֨ר אָנֹכִ֣י מְצַוְּךָ֮ הַיֹּום֒ לְאַהֲבָ֞ה אֶת־יְהוָ֤ה אֱלֹהֶ֙יךָ֙ לָלֶ֣כֶת בִּדְרָכָ֔יו וְלִשְׁמֹ֛ר מִצְוֹתָ֥יו וְחֻקֹּתָ֖יו וּמִשְׁפָּטָ֑יו וְחָיִ֣יתָ וְרָבִ֔יתָ וּבֵֽרַכְךָ֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ בָּאָ֕רֶץ אֲשֶׁר־אַתָּ֥ה בָא־שָׁ֖מָּה לְרִשְׁתָּֽהּ׃

דברים 30:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אשר אנכי מצוך היום לאהבה את־יהוה אלהיך ללכת בדרכיו ולשמר מצותיו וחקתיו ומשפטיו וחיית ורבית וברכך יהוה אלהיך בארץ אשר־אתה בא־שמה לרשתה׃

Links
Deuteronomy 30:16Deuteronomy 30:16 Text AnalysisDeuteronomy 30:16 InterlinearDeuteronomy 30:16 MultilingualDeuteronomy 30:16 TSKDeuteronomy 30:16 Cross ReferencesDeuteronomy 30:16 Bible HubDeuteronomy 30:16 Biblia ParalelaDeuteronomy 30:16 Chinese BibleDeuteronomy 30:16 French BibleDeuteronomy 30:16 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 30:15
Top of Page
Top of Page