Daniel 9:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2398 [e]ḥā-ṭā-nūחָטָ֥אנוּWe have sinnedVerb
5753 [e]wə-‘ā-wî-nūוְעָוִ֖ינוּand have committed iniquityVerb
  [wə-hir-ša‘-nū[וְהִרְשַׁעְנוּ -  
  ḵ]כ] -  
7561 [e](hir-ša‘-nū(הִרְשַׁ֣עְנוּhave done wickedlyVerb
  q)ק) -  
4775 [e]ū-mā-rā-ḏə-nū;וּמָרָ֑דְנוּand have rebelledVerb
5493 [e]wə-sō-wrוְס֥וֹרand even by departingVerb
4687 [e]mim-miṣ-wō-ṯe-ḵāמִמִּצְוֹתֶ֖ךָfrom Your commandsNoun
4941 [e]ū-mim-miš-pā-ṭe-ḵā.וּמִמִּשְׁפָּטֶֽיךָ׃and from your judgmentsNoun
Hebrew Texts
דניאל 9:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
חָטָ֥אנוּ וְעָוִ֖ינוּ [וְהִרְשַׁעְנוּ כ] (הִרְשַׁ֣עְנוּ ק) וּמָרָ֑דְנוּ וְסֹ֥ור מִמִּצְוֹתֶ֖ךָ וּמִמִּשְׁפָּטֶֽיךָ׃

דניאל 9:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
חטאנו ועוינו [והרשענו כ] (הרשענו ק) ומרדנו וסור ממצותך וממשפטיך׃

Links
Daniel 9:5Daniel 9:5 Text AnalysisDaniel 9:5 InterlinearDaniel 9:5 MultilingualDaniel 9:5 TSKDaniel 9:5 Cross ReferencesDaniel 9:5 Bible HubDaniel 9:5 Biblia ParalelaDaniel 9:5 Chinese BibleDaniel 9:5 French BibleDaniel 9:5 German Bible

Bible Hub
Daniel 9:4
Top of Page
Top of Page