Daniel 11:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6213 [e]wə-ya-‘aśוְיַ֨עַשׂshall doVerb
935 [e]hab-bāהַבָּ֤אBut he who comesVerb
413 [e]’ê-lāwאֵלָיו֙againstPrep
7522 [e]kir-ṣō-w-nōw,כִּרְצוֹנ֔וֹas he pleasesNoun
369 [e]wə-’ênוְאֵ֥יןand nonePrt
5975 [e]‘ō-w-mêḏעוֹמֵ֖דshall standVerb
6440 [e]lə-p̄ā-nāw;לְפָנָ֑יוbeforeNoun
5975 [e]wə-ya-‘ă-mōḏוְיַעֲמֹ֥דand he shall standVerb
776 [e]bə-’e-reṣ-בְּאֶֽרֶץ־in the landNoun
6643 [e]haṣ-ṣə-ḇîהַצְּבִ֖יmajesticNoun
3615 [e]wə-ḵā-lāhוְכָלָ֥הand shall be consumedVerb
3027 [e]ḇə-yā-ḏōw.בְיָדֽוֹ׃in his handNoun
Hebrew Texts
דניאל 11:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיַ֨עַשׂ הַבָּ֤א אֵלָיו֙ כִּרְצֹונֹ֔ו וְאֵ֥ין עֹומֵ֖ד לְפָנָ֑יו וְיַעֲמֹ֥ד בְּאֶֽרֶץ־הַצְּבִ֖י וְכָלָ֥ה בְיָדֹֽו׃

דניאל 11:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעש הבא אליו כרצונו ואין עומד לפניו ויעמד בארץ־הצבי וכלה בידו׃

Links
Daniel 11:16Daniel 11:16 Text AnalysisDaniel 11:16 InterlinearDaniel 11:16 MultilingualDaniel 11:16 TSKDaniel 11:16 Cross ReferencesDaniel 11:16 Bible HubDaniel 11:16 Biblia ParalelaDaniel 11:16 Chinese BibleDaniel 11:16 French BibleDaniel 11:16 German Bible

Bible Hub
Daniel 11:15
Top of Page
Top of Page