Amos 9:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֨הBeholdPrt
3117 [e]yā-mîmיָמִ֤יםthe daysNoun
935 [e]bā-’îmבָּאִים֙comeVerb
5002 [e]nə-’um-נְאֻם־saidNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORDNoun
5066 [e]wə-nig-gašוְנִגַּ֤שׁthat shall overtakeVerb
2790 [e]ḥō-w-rêšחוֹרֵשׁ֙the plowmanVerb
7114 [e]baq-qō-ṣêr,בַּקֹּצֵ֔רthe reaperVerb
1869 [e]wə-ḏō-rêḵוְדֹרֵ֥ךְand the treaderVerb
6025 [e]‘ă-nā-ḇîmעֲנָבִ֖יםof grapes himNoun
4900 [e]bə-mō-šêḵבְּמֹשֵׁ֣ךְwho sowsVerb
2233 [e]haz-zā-ra‘;הַזָּ֑רַעoffspringNoun
5197 [e]wə-hiṭ-ṭî-p̄ūוְהִטִּ֤יפוּand shall dropVerb
2022 [e]he-hā-rîmהֶֽהָרִים֙the mountainsNoun
6071 [e]‘ā-sîs,עָסִ֔יסsweet wineNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־And allNoun
1389 [e]hag-gə-ḇā-‘ō-wṯהַגְּבָע֖וֹתthe hillsNoun
4127 [e]tiṯ-mō-w-ḡaḡ-nāh.תִּתְמוֹגַֽגְנָה׃shall meltVerb
Hebrew Texts
עמוס 9:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הִנֵּ֨ה יָמִ֤ים בָּאִים֙ נְאֻם־יְהוָ֔ה וְנִגַּ֤שׁ חֹורֵשׁ֙ בַּקֹּצֵ֔ר וְדֹרֵ֥ךְ עֲנָבִ֖ים בְּמֹשֵׁ֣ךְ הַזָּ֑רַע וְהִטִּ֤יפוּ הֶֽהָרִים֙ עָסִ֔יס וְכָל־הַגְּבָעֹ֖ות תִּתְמֹוגַֽגְנָה׃

עמוס 9:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הנה ימים באים נאם־יהוה ונגש חורש בקצר ודרך ענבים במשך הזרע והטיפו ההרים עסיס וכל־הגבעות תתמוגגנה׃

Links
Amos 9:13Amos 9:13 Text AnalysisAmos 9:13 InterlinearAmos 9:13 MultilingualAmos 9:13 TSKAmos 9:13 Cross ReferencesAmos 9:13 Bible HubAmos 9:13 Biblia ParalelaAmos 9:13 Chinese BibleAmos 9:13 French BibleAmos 9:13 German Bible

Bible Hub
Amos 9:12
Top of Page
Top of Page