2 Kings 15:33
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ben-בֶּן־oldNoun
6242 [e]‘eś-rîmעֶשְׂרִ֨יםtwentyNoun
2568 [e]wə-ḥā-mêšוְחָמֵ֤שׁand FiveNoun
8141 [e]šā-nāhשָׁנָה֙yearsNoun
1961 [e]hā-yāhהָיָ֣הwasVerb
4427 [e]ḇə-mā-lə-ḵōw,בְמָלְכ֔וֹhe when he began to reignVerb
8337 [e]wə-šêš-וְשֵׁשׁ־and sixNoun
6240 [e]‘eś-rêhעֶשְׂרֵ֣הand tenNoun
8141 [e]šā-nāh,שָׁנָ֔הyearsNoun
4427 [e]mā-laḵמָלַ֖ךְhe reignedVerb
3389 [e]bî-rū-šā-lim;בִּירוּשָׁלִָ֑םin JerusalemNoun
8034 [e]wə-šêmוְשֵׁ֣םAnd nameNoun
517 [e]’im-mōw,אִמּ֔וֹof his motherNoun
3388 [e]yə-rū-šāיְרוּשָׁ֖א[was] JerushaNoun
1323 [e]baṯ-בַּת־the daughterNoun
6659 [e]ṣā-ḏō-wq.צָדֽוֹק׃of ZadokNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 15:33 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֶּן־עֶשְׂרִ֨ים וְחָמֵ֤שׁ שָׁנָה֙ הָיָ֣ה בְמָלְכֹ֔ו וְשֵׁשׁ־עֶשְׂרֵ֣ה שָׁנָ֔ה מָלַ֖ךְ בִּירוּשָׁלִָ֑ם וְשֵׁ֣ם אִמֹּ֔ו יְרוּשָׁ֖א בַּת־צָדֹֽוק׃

מלכים ב 15:33 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בן־עשרים וחמש שנה היה במלכו ושש־עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו ירושא בת־צדוק׃

Links
2 Kings 15:332 Kings 15:33 Text Analysis2 Kings 15:33 Interlinear2 Kings 15:33 Multilingual2 Kings 15:33 TSK2 Kings 15:33 Cross References2 Kings 15:33 Bible Hub2 Kings 15:33 Biblia Paralela2 Kings 15:33 Chinese Bible2 Kings 15:33 French Bible2 Kings 15:33 German Bible

Bible Hub
2 Kings 15:32
Top of Page
Top of Page