2 Chronicles 4:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
3220 [e]hay-yām,הַיָּ֗םthe seaNoun
5414 [e]nā-ṯanנָתַ֞ןhe setVerb
3802 [e]mik-ke-ṯep̄מִכֶּ֧תֶףon the sideNoun
3233 [e]hay-mā-nîṯהַיְמָנִ֛יתrightAdj
6924 [e]qê-ḏə-māhקֵ֖דְמָהof the east endNoun
4136 [e]mim-mūlמִמּ֥וּלover againstNoun
5045 [e]neḡ-bāh.נֶֽגְבָּה׃the southNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 4:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֶת־הַיָּ֗ם נָתַ֞ן מִכֶּ֧תֶף הַיְמָנִ֛ית קֵ֖דְמָה מִמּ֥וּל נֶֽגְבָּה׃

דברי הימים ב 4:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואת־הים נתן מכתף הימנית קדמה ממול נגבה׃

Links
2 Chronicles 4:102 Chronicles 4:10 Text Analysis2 Chronicles 4:10 Interlinear2 Chronicles 4:10 Multilingual2 Chronicles 4:10 TSK2 Chronicles 4:10 Cross References2 Chronicles 4:10 Bible Hub2 Chronicles 4:10 Biblia Paralela2 Chronicles 4:10 Chinese Bible2 Chronicles 4:10 French Bible2 Chronicles 4:10 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 4:9
Top of Page
Top of Page