2 Chronicles 36:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ben-בֶּן־oldNoun
6242 [e]‘eś-rîmעֶשְׂרִ֧יםtwentyNoun
259 [e]wə-’a-ḥaṯוְאַחַ֛תand [was] oneAdj
8141 [e]šā-nāhשָׁנָ֖הyearsNoun
6667 [e]ṣiḏ-qî-yā-hūצִדְקִיָּ֣הוּZedekiahNoun
4427 [e]ḇə-mā-lə-ḵōw;בְמָלְכ֑וֹwhen he began to reignVerb
259 [e]wə-’a-ḥaṯוְאַחַ֤תand oneAdj
6240 [e]‘eś-rêhעֶשְׂרֵה֙and tenNoun
8141 [e]šā-nāh,שָׁנָ֔הyearsNoun
4427 [e]mā-laḵמָלַ֖ךְreignedVerb
3389 [e]bî-rū-šā-lim.בִּירוּשָׁלִָֽם׃in JerusalemNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 36:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֶּן־עֶשְׂרִ֧ים וְאַחַ֛ת שָׁנָ֖ה צִדְקִיָּ֣הוּ בְמָלְכֹ֑ו וְאַחַ֤ת עֶשְׂרֵה֙ שָׁנָ֔ה מָלַ֖ךְ בִּירוּשָׁלִָֽם׃

דברי הימים ב 36:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בן־עשרים ואחת שנה צדקיהו במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם׃

Links
2 Chronicles 36:112 Chronicles 36:11 Text Analysis2 Chronicles 36:11 Interlinear2 Chronicles 36:11 Multilingual2 Chronicles 36:11 TSK2 Chronicles 36:11 Cross References2 Chronicles 36:11 Bible Hub2 Chronicles 36:11 Biblia Paralela2 Chronicles 36:11 Chinese Bible2 Chronicles 36:11 French Bible2 Chronicles 36:11 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 36:10
Top of Page
Top of Page