2 Chronicles 32:33
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7901 [e]way-yiš-kaḇוַיִּשְׁכַּ֨בso sleptVerb
2396 [e]yə-ḥiz-qî-yā-hūיְחִזְקִיָּ֜הוּHezekiahNoun
5973 [e]‘im-עִם־withPrep
1 [e]’ă-ḇō-ṯāw,אֲבֹתָ֗יוhis fathersNoun
6912 [e]way-yiq-bə-ru-hūוַֽיִּקְבְּרֻהוּ֮and they buried himVerb
4608 [e]bə-ma-‘ă-lêhבְּֽמַעֲלֵה֮in the most chiefNoun
6913 [e]qiḇ-rêקִבְרֵ֣יof the sepulchersNoun
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵי־of the sonsNoun
1732 [e]ḏā-wîḏדָוִיד֒of David himNoun
3519 [e]wə-ḵā-ḇō-wḏוְכָבוֹד֙honorNoun
6213 [e]‘ā-śū-עָֽשׂוּ־didVerb
  lōwל֣וֹtoPrep
4194 [e]ḇə-mō-w-ṯōw,בְמוֹת֔וֹat his deathNoun
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֖הJudahNoun
3427 [e]wə-yō-šə-ḇêוְיֹשְׁבֵ֣יand the inhabitantsVerb
3389 [e]yə-rū-šā-lim;יְרוּשָׁלִָ֑םof JerusalemNoun
4427 [e]way-yim-lōḵוַיִּמְלֹ֛ךְAnd reignedVerb
4519 [e]mə-naš-šehמְנַשֶּׁ֥הManassehNoun
1121 [e]ḇə-nōwבְנ֖וֹhis sonNoun
8478 [e]taḥ-tāw.תַּחְתָּֽיו׃in his placeNoun
  פ -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 32:33 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁכַּ֨ב יְחִזְקִיָּ֜הוּ עִם־אֲבֹתָ֗יו וַֽיִּקְבְּרֻהוּ֮ בְּֽמַעֲלֵה֮ קִבְרֵ֣י בְנֵי־דָוִיד֒ וְכָבֹוד֙ עָֽשׂוּ־לֹ֣ו בְמֹותֹ֔ו כָּל־יְהוּדָ֖ה וְיֹשְׁבֵ֣י יְרוּשָׁלִָ֑ם וַיִּמְלֹ֛ךְ מְנַשֶּׁ֥ה בְנֹ֖ו תַּחְתָּֽיו׃ פ

דברי הימים ב 32:33 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישכב יחזקיהו עם־אבתיו ויקברהו במעלה קברי בני־דויד וכבוד עשו־לו במותו כל־יהודה וישבי ירושלם וימלך מנשה בנו תחתיו׃ פ

Links
2 Chronicles 32:332 Chronicles 32:33 Text Analysis2 Chronicles 32:33 Interlinear2 Chronicles 32:33 Multilingual2 Chronicles 32:33 TSK2 Chronicles 32:33 Cross References2 Chronicles 32:33 Bible Hub2 Chronicles 32:33 Biblia Paralela2 Chronicles 32:33 Chinese Bible2 Chronicles 32:33 French Bible2 Chronicles 32:33 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 32:32
Top of Page
Top of Page