2 Chronicles 29:33
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6942 [e]wə-haq-qo-ḏā-šîm;וְֽהַקֳּדָשִׁ֑יםand appointVerb
1241 [e]bā-qārבָּקָר֙oxen [were]Noun
8337 [e]šêšשֵׁ֣שׁsixNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯ,מֵא֔וֹתhundredNoun
6629 [e]wə-ṣōnוְצֹ֖אןand sheepNoun
7969 [e]šə-lō-šeṯשְׁלֹ֥שֶׁתthreeNoun
505 [e]’ă-lā-p̄îm.אֲלָפִֽים׃thousandNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 29:33 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְֽהַקֳּדָשִׁ֑ים בָּקָר֙ שֵׁ֣שׁ מֵאֹ֔ות וְצֹ֖אן שְׁלֹ֥שֶׁת אֲלָפִֽים׃

דברי הימים ב 29:33 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והקדשים בקר שש מאות וצאן שלשת אלפים׃

Links
2 Chronicles 29:332 Chronicles 29:33 Text Analysis2 Chronicles 29:33 Interlinear2 Chronicles 29:33 Multilingual2 Chronicles 29:33 TSK2 Chronicles 29:33 Cross References2 Chronicles 29:33 Bible Hub2 Chronicles 29:33 Biblia Paralela2 Chronicles 29:33 Chinese Bible2 Chronicles 29:33 French Bible2 Chronicles 29:33 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 29:32
Top of Page
Top of Page