2 Chronicles 27:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ben-בֶּן־oldNoun
6242 [e]‘eś-rîmעֶשְׂרִ֧יםtwentyNoun
2568 [e]wə-ḥā-mêšוְחָמֵ֛שׁand fiveNoun
8141 [e]šā-nāhשָׁנָ֖הyearsNoun
1961 [e]hā-yāhהָיָ֣הHe wasVerb
4427 [e]ḇə-mā-lə-ḵōw;בְמָלְכ֑וֹwhen he began to reignVerb
8337 [e]wə-šêš-וְשֵׁשׁ־and sixNoun
6240 [e]‘eś-rêhעֶשְׂרֵ֣הand tenNoun
8141 [e]šā-nāh,שָׁנָ֔הyearsNoun
4427 [e]mā-laḵמָלַ֖ךְreignedVerb
3389 [e]bî-rū-šā-lim.בִּירוּשָׁלִָֽם׃in JerusalemNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 27:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֶּן־עֶשְׂרִ֧ים וְחָמֵ֛שׁ שָׁנָ֖ה הָיָ֣ה בְמָלְכֹ֑ו וְשֵׁשׁ־עֶשְׂרֵ֣ה שָׁנָ֔ה מָלַ֖ךְ בִּירוּשָׁלִָֽם׃

דברי הימים ב 27:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בן־עשרים וחמש שנה היה במלכו ושש־עשרה שנה מלך בירושלם׃

Links
2 Chronicles 27:82 Chronicles 27:8 Text Analysis2 Chronicles 27:8 Interlinear2 Chronicles 27:8 Multilingual2 Chronicles 27:8 TSK2 Chronicles 27:8 Cross References2 Chronicles 27:8 Bible Hub2 Chronicles 27:8 Biblia Paralela2 Chronicles 27:8 Chinese Bible2 Chronicles 27:8 French Bible2 Chronicles 27:8 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 27:7
Top of Page
Top of Page