2 Chronicles 25:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]’ā-mar-tā,אָמַ֗רְתָּsayVerb
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֤הseePrt
5221 [e]hik-kî-ṯāהִכִּ֙יתָ֙you have struckVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
123 [e]’ĕ-ḏō-wm,אֱד֔וֹםthe EdomitesNoun
5375 [e]ū-nə-śā-’ă-ḵāוּנְשָׂאֲךָ֥and lifts you upVerb
3820 [e]lib-bə-ḵāלִבְּךָ֖your heartNoun
3513 [e]lə-haḵ-bîḏ;לְהַכְבִּ֑ידin boastingVerb
6258 [e]‘at-tāhעַתָּה֙NowAdv
3427 [e]šə-ḇāhשְׁבָ֣הabideVerb
1004 [e]bə-ḇê-ṯe-ḵā,בְּבֵיתֶ֔ךָat homeNoun
4100 [e]lām-māhלָ֤מָּהfor whyPro
1624 [e]ṯiṯ-gā-rehתִתְגָּרֶה֙should you meddleVerb
7451 [e]bə-rā-‘āh,בְּרָעָ֔ה[thine] to hurtAdj
5307 [e]wə-nā-p̄al-tā,וְנָ֣פַלְתָּ֔that you should fallVerb
859 [e]’at-tāhאַתָּ֖הyouPro
3063 [e]wî-hū-ḏāhוִיהוּדָ֥ה[even] and JudahNoun
5973 [e]‘im-māḵ.עִמָּֽךְ׃withPrep
Hebrew Texts
דברי הימים ב 25:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אָמַ֗רְתָּ הִנֵּ֤ה הִכִּ֙יתָ֙ אֶת־אֱדֹ֔ום וּנְשָׂאֲךָ֥ לִבְּךָ֖ לְהַכְבִּ֑יד עַתָּה֙ שְׁבָ֣ה בְּבֵיתֶ֔ךָ לָ֤מָּה תִתְגָּרֶה֙ בְּרָעָ֔ה וְנָ֣פַלְתָּ֔ אַתָּ֖ה וִיהוּדָ֥ה עִמָּֽךְ׃

דברי הימים ב 25:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אמרת הנה הכית את־אדום ונשאך לבך להכביד עתה שבה בביתך למה תתגרה ברעה ונפלת אתה ויהודה עמך׃

Links
2 Chronicles 25:192 Chronicles 25:19 Text Analysis2 Chronicles 25:19 Interlinear2 Chronicles 25:19 Multilingual2 Chronicles 25:19 TSK2 Chronicles 25:19 Cross References2 Chronicles 25:19 Bible Hub2 Chronicles 25:19 Biblia Paralela2 Chronicles 25:19 Chinese Bible2 Chronicles 25:19 French Bible2 Chronicles 25:19 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 25:18
Top of Page
Top of Page