2 Chronicles 21:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ben-בֶּן־years oldNoun
7970 [e]šə-lō-šîmשְׁלֹשִׁ֤יםThirtyNoun
8147 [e]ū-šə-ta-yimוּשְׁתַּ֙יִם֙and twoNoun
1961 [e]hā-yāhהָיָ֣הwasVerb
4427 [e]ḇə-mā-lə-ḵōw,בְמָלְכ֔וֹhe when he began to reignVerb
8083 [e]ū-šə-mō-w-nehוּשְׁמוֹנֶ֣הand eightNoun
8141 [e]šā-nîm,שָׁנִ֔יםyearsNoun
4427 [e]mā-laḵמָלַ֖ךְhe reignedVerb
3389 [e]bî-rū-šā-lim;בִּירוּשָׁלִָ֑םin JerusalemNoun
1980 [e]way-yê-leḵוַיֵּ֙לֶךְ֙and departedVerb
3808 [e]bə-lōבְּלֹ֣אwith noAdv
2532 [e]ḥem-dāh,חֶמְדָּ֔הbeing desiredNoun
6912 [e]way-yiq-bə-ru-hūוַֽיִּקְבְּרֻ֙הוּ֙and however they buried himVerb
5892 [e]bə-‘îrבְּעִ֣ירin the cityNoun
1732 [e]dā-wîḏ,דָּוִ֔ידof DavidNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֖אbut notAdv
6913 [e]bə-qiḇ-rō-wṯבְּקִבְר֥וֹתin the sepulchersNoun
4428 [e]ham-mə-lā-ḵîm.הַמְּלָכִֽים׃of the kingsNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 21:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֶּן־שְׁלֹשִׁ֤ים וּשְׁתַּ֙יִם֙ הָיָ֣ה בְמָלְכֹ֔ו וּשְׁמֹונֶ֣ה שָׁנִ֔ים מָלַ֖ךְ בִּירוּשָׁלִָ֑ם וַיֵּ֙לֶךְ֙ בְּלֹ֣א חֶמְדָּ֔ה וַֽיִּקְבְּרֻ֙הוּ֙ בְּעִ֣יר דָּוִ֔יד וְלֹ֖א בְּקִבְרֹ֥ות הַמְּלָכִֽים׃

דברי הימים ב 21:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בן־שלשים ושתים היה במלכו ושמונה שנים מלך בירושלם וילך בלא חמדה ויקברהו בעיר דויד ולא בקברות המלכים׃

Links
2 Chronicles 21:202 Chronicles 21:20 Text Analysis2 Chronicles 21:20 Interlinear2 Chronicles 21:20 Multilingual2 Chronicles 21:20 TSK2 Chronicles 21:20 Cross References2 Chronicles 21:20 Bible Hub2 Chronicles 21:20 Biblia Paralela2 Chronicles 21:20 Chinese Bible2 Chronicles 21:20 French Bible2 Chronicles 21:20 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 21:19
Top of Page
Top of Page