2 Chronicles 2:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5608 [e]way-yis-pōrוַיִּסְפֹּ֨רAnd told outVerb
8010 [e]šə-lō-mōhשְׁלֹמֹ֜הSolomonNoun
7657 [e]šiḇ-‘îmשִׁבְעִ֥יםseventyNoun
505 [e]’e-lep̄אֶ֙לֶף֙thousandNoun
376 [e]’îšאִ֣ישׁmenNoun
5449 [e]sab-bāl,סַבָּ֔לto bear burdensNoun
8084 [e]ū-šə-mō-w-nîmוּשְׁמוֹנִ֥יםand eightyAdj
505 [e]’e-lep̄אֶ֛לֶףthousandNoun
376 [e]’îšאִ֖ישׁmenNoun
2672 [e]ḥō-ṣêḇחֹצֵ֣בto cutVerb
2022 [e]bā-hār;בָּהָ֑רin the mountainNoun
5329 [e]ū-mə-naṣ-ṣə-ḥîmוּמְנַצְּחִ֣יםand to overseeVerb
5921 [e]‘ă-lê-hem,עֲלֵיהֶ֔ם.. .. ..Prep
7969 [e]šə-lō-šeṯשְׁלֹ֥שֶׁתthreeNoun
505 [e]’ă-lā-p̄îmאֲלָפִ֖יםthousandNoun
8337 [e]wə-šêšוְשֵׁ֥שׁand sixNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯ.מֵאֽוֹת׃hundredNoun
  פ -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 2:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּסְפֹּ֨ר שְׁלֹמֹ֜ה שִׁבְעִ֥ים אֶ֙לֶף֙ אִ֣ישׁ סַבָּ֔ל וּשְׁמֹונִ֥ים אֶ֛לֶף אִ֖ישׁ חֹצֵ֣ב בָּהָ֑ר וּמְנַצְּחִ֣ים עֲלֵיהֶ֔ם שְׁלֹ֥שֶׁת אֲלָפִ֖ים וְשֵׁ֥שׁ מֵאֹֽות׃ פ

דברי הימים ב 2:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויספר שלמה שבעים אלף איש סבל ושמונים אלף איש חצב בהר ומנצחים עליהם שלשת אלפים ושש מאות׃ פ

Links
2 Chronicles 2:22 Chronicles 2:2 Text Analysis2 Chronicles 2:2 Interlinear2 Chronicles 2:2 Multilingual2 Chronicles 2:2 TSK2 Chronicles 2:2 Cross References2 Chronicles 2:2 Bible Hub2 Chronicles 2:2 Biblia Paralela2 Chronicles 2:2 Chinese Bible2 Chronicles 2:2 French Bible2 Chronicles 2:2 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 2:1
Top of Page
Top of Page