1 Samuel 28:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַֽיְהִי֙And it came to passVerb
3117 [e]bay-yā-mîmבַּיָּמִ֣יםdaysNoun
1992 [e]hā-hêm,הָהֵ֔םin thosePro
6908 [e]way-yiq-bə-ṣūוַיִּקְבְּצ֨וּthat gathered togetherVerb
6430 [e]p̄ə-liš-tîmפְלִשְׁתִּ֤יםthe PhilistinesAdj
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4264 [e]ma-ḥă-nê-hemמַֽחֲנֵיהֶם֙their armiesNoun
6635 [e]laṣ-ṣā-ḇā,לַצָּבָ֔אfor warfareNoun
3898 [e]lə-hil-lā-ḥêmלְהִלָּחֵ֖םto fightVerb
3478 [e]bə-yiś-rā-’êl;בְּיִשְׂרָאֵ֑לagainst IsraelNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֤אמֶרAnd saidVerb
397 [e]’ā-ḵîšאָכִישׁ֙AchishNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
1732 [e]dā-wiḏ,דָּוִ֔דDavidNoun
3045 [e]yā-ḏō-a‘יָדֹ֣עַKnowVerb
3045 [e]tê-ḏa‘,תֵּדַ֗עyou assuredlyVerb
3588 [e]כִּ֤יthatConj
854 [e]’it-tîאִתִּי֙withPrep
3318 [e]tê-ṣêתֵּצֵ֣אyou shall go out meVerb
4264 [e]ḇam-ma-ḥă-neh,בַֽמַּחֲנֶ֔הto battleNoun
859 [e]’at-tāhאַתָּ֖הyouPro
376 [e]wa-’ă-nā-še-ḵā.וַאֲנָשֶֽׁיךָ׃and your menNoun
Hebrew Texts
שמואל א 28:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיְהִי֙ בַּיָּמִ֣ים הָהֵ֔ם וַיִּקְבְּצ֨וּ פְלִשְׁתִּ֤ים אֶת־מַֽחֲנֵיהֶם֙ לַצָּבָ֔א לְהִלָּחֵ֖ם בְּיִשְׂרָאֵ֑ל וַיֹּ֤אמֶר אָכִישׁ֙ אֶל־דָּוִ֔ד יָדֹ֣עַ תֵּדַ֗ע כִּ֤י אִתִּי֙ תֵּצֵ֣א בַֽמַּחֲנֶ֔ה אַתָּ֖ה וַאֲנָשֶֽׁיךָ׃

שמואל א 28:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי בימים ההם ויקבצו פלשתים את־מחניהם לצבא להלחם בישראל ויאמר אכיש אל־דוד ידע תדע כי אתי תצא במחנה אתה ואנשיך׃

Links
1 Samuel 28:11 Samuel 28:1 Text Analysis1 Samuel 28:1 Interlinear1 Samuel 28:1 Multilingual1 Samuel 28:1 TSK1 Samuel 28:1 Cross References1 Samuel 28:1 Bible Hub1 Samuel 28:1 Biblia Paralela1 Samuel 28:1 Chinese Bible1 Samuel 28:1 French Bible1 Samuel 28:1 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 27:12
Top of Page
Top of Page