1 Samuel 24:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3947 [e]way-yiq-qaḥוַיִּקַּ֣חThen tookVerb
7586 [e]šā-’ūl,שָׁא֗וּלSaulNoun
7969 [e]šə-lō-šeṯשְׁלֹ֧שֶׁתthreeNoun
505 [e]’ă-lā-p̄îmאֲלָפִ֛יםthousandNoun
376 [e]’îšאִ֥ישׁmenNoun
970 [e]bā-ḥūrבָּח֖וּרyoungNoun
3605 [e]mik-kālמִכָּל־from allNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לIsraelNoun
1980 [e]way-yê-leḵ,וַיֵּ֗לֶךְand wentVerb
1245 [e]lə-ḇaq-qêšלְבַקֵּ֤שׁto seekVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1732 [e]dā-wiḏדָּוִד֙DavidNoun
376 [e]wa-’ă-nā-šāw,וַֽאֲנָשָׁ֔יוand his menNoun
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
6440 [e]pə-nêפְּנֵ֖יonNoun
6697 [e]ṣū-rêצוּרֵ֥יthe rocksNoun
3277 [e]hay-yə-‘ê-lîm.הַיְּעֵלִֽים׃of the wild goatsNoun
Hebrew Texts
שמואל א 24:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקַּ֣ח שָׁא֗וּל שְׁלֹ֧שֶׁת אֲלָפִ֛ים אִ֥ישׁ בָּח֖וּר מִכָּל־יִשְׂרָאֵ֑ל וַיֵּ֗לֶךְ לְבַקֵּ֤שׁ אֶת־דָּוִד֙ וַֽאֲנָשָׁ֔יו עַל־פְּנֵ֖י צוּרֵ֥י הַיְּעֵלִֽים׃

שמואל א 24:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקח שאול שלשת אלפים איש בחור מכל־ישראל וילך לבקש את־דוד ואנשיו על־פני צורי היעלים׃

Links
1 Samuel 24:21 Samuel 24:2 Text Analysis1 Samuel 24:2 Interlinear1 Samuel 24:2 Multilingual1 Samuel 24:2 TSK1 Samuel 24:2 Cross References1 Samuel 24:2 Bible Hub1 Samuel 24:2 Biblia Paralela1 Samuel 24:2 Chinese Bible1 Samuel 24:2 French Bible1 Samuel 24:2 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 24:1
Top of Page
Top of Page