1 Samuel 16:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]yō-mar-יֹאמַר־commandVerb
4994 [e]נָ֤אnowInj
113 [e]’ă-ḏō-nê-nūאֲדֹנֵ֙נוּ֙Let our lordNoun
5650 [e]‘ă-ḇā-ḏe-ḵāעֲבָדֶ֣יךָyour servantsNoun
6440 [e]lə-p̄ā-ne-ḵā,לְפָנֶ֔יךָ[which are] before youNoun
1245 [e]yə-ḇaq-šūיְבַקְשׁ֕וּto seek outVerb
376 [e]’îšאִ֕ישׁa manNoun
3045 [e]yō-ḏê-a‘יֹדֵ֖עַ[who is] a cunningVerb
5059 [e]mə-nag-gênמְנַגֵּ֣ןplayerVerb
3658 [e]bak-kin-nō-wr;בַּכִּנּ֑וֹרon the harpNoun
1961 [e]wə-hā-yāh,וְהָיָ֗הand it shall come to passVerb
1961 [e]bih-yō-wṯבִּֽהְי֨וֹתwhenVerb
5921 [e]‘ā-le-ḵāעָלֶ֤יךָis onPrep
7307 [e]rū-aḥ-רֽוּחַ־spiritNoun
430 [e]’ĕ-lō-hîmאֱלֹהִים֙the from GodNoun
7451 [e]rā-‘āh,רָעָ֔הevilAdj
5059 [e]wə-nig-gênוְנִגֵּ֥ןyou that he shall playVerb
3027 [e]bə-yā-ḏōwבְּיָד֖וֹwith his handNoun
2895 [e]wə-ṭō-wḇוְט֥וֹבand you shall be wellVerb
  lāḵ.לָֽךְ׃toPrep
  פ -  
Hebrew Texts
שמואל א 16:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יֹאמַר־נָ֤א אֲדֹנֵ֙נוּ֙ עֲבָדֶ֣יךָ לְפָנֶ֔יךָ יְבַקְשׁ֕וּ אִ֕ישׁ יֹדֵ֖עַ מְנַגֵּ֣ן בַּכִּנֹּ֑ור וְהָיָ֗ה בִּֽהְיֹ֨ות עָלֶ֤יךָ רֽוּחַ־אֱלֹהִים֙ רָעָ֔ה וְנִגֵּ֥ן בְּיָדֹ֖ו וְטֹ֥וב לָֽךְ׃ פ

שמואל א 16:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
יאמר־נא אדננו עבדיך לפניך יבקשו איש ידע מנגן בכנור והיה בהיות עליך רוח־אלהים רעה ונגן בידו וטוב לך׃ פ

Links
1 Samuel 16:161 Samuel 16:16 Text Analysis1 Samuel 16:16 Interlinear1 Samuel 16:16 Multilingual1 Samuel 16:16 TSK1 Samuel 16:16 Cross References1 Samuel 16:16 Bible Hub1 Samuel 16:16 Biblia Paralela1 Samuel 16:16 Chinese Bible1 Samuel 16:16 French Bible1 Samuel 16:16 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 16:15
Top of Page
Top of Page