1 Kings 15:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1285 [e]bə-rîṯבְּרִית֙[There is] a leagueNoun
996 [e]bê-nîבֵּינִ֣יbetweenPrep
996 [e]ū-ḇê-ne-ḵā,וּבֵינֶ֔ךָbetweenPrep
996 [e]bênבֵּ֥יןand me betweenPrep
1 [e]’ā-ḇîאָבִ֖יmy fatherNoun
996 [e]ū-ḇênוּבֵ֣יןand me betweenPrep
1 [e]’ā-ḇî-ḵā;אָבִ֑יךָyour fatherNoun
2009 [e]hin-nêhהִנֵּה֩BeholdPrt
7971 [e]šā-laḥ-tîשָׁלַ֨חְתִּֽיI have sentVerb
  lə-ḵāלְךָ֥to youPrep
7810 [e]šō-ḥaḏשֹׁ֙חַד֙a presentNoun
3701 [e]ke-sep̄כֶּ֣סֶףof silverNoun
2091 [e]wə-zā-hāḇ,וְזָהָ֔בand goldNoun
1980 [e]lêḵלֵ֣ךְcomeVerb
6565 [e]hā-p̄ê-rāh,הָפֵ֗רָהbreakVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1285 [e]bə-rî-ṯə-ḵāבְּרִֽיתְךָ֙your leagueNoun
854 [e]’eṯ-אֶת־withPrep
1201 [e]ba‘-šāבַּעְשָׁ֣אBaashaNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
5927 [e]wə-ya-‘ă-lehוְיַעֲלֶ֖הthat he may departVerb
5921 [e]mê-‘ā-lāy.מֵעָלָֽי׃fromPrep
Hebrew Texts
מלכים א 15:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּרִית֙ בֵּינִ֣י וּבֵינֶ֔ךָ בֵּ֥ין אָבִ֖י וּבֵ֣ין אָבִ֑יךָ הִנֵּה֩ שָׁלַ֨חְתִּֽי לְךָ֥ שֹׁ֙חַד֙ כֶּ֣סֶף וְזָהָ֔ב לֵ֣ךְ הָפֵ֗רָה אֶת־בְּרִֽיתְךָ֙ אֶת־בַּעְשָׁ֣א מֶֽלֶךְ־יִשְׂרָאֵ֔ל וְיַעֲלֶ֖ה מֵעָלָֽי׃

מלכים א 15:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ברית ביני ובינך בין אבי ובין אביך הנה שלחתי לך שחד כסף וזהב לך הפרה את־בריתך את־בעשא מלך־ישראל ויעלה מעלי׃

Links
1 Kings 15:191 Kings 15:19 Text Analysis1 Kings 15:19 Interlinear1 Kings 15:19 Multilingual1 Kings 15:19 TSK1 Kings 15:19 Cross References1 Kings 15:19 Bible Hub1 Kings 15:19 Biblia Paralela1 Kings 15:19 Chinese Bible1 Kings 15:19 French Bible1 Kings 15:19 German Bible

Bible Hub
1 Kings 15:18
Top of Page
Top of Page