1 Chronicles 8:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5718 [e]wa-‘ă-ḏā-yāhוַעֲדָיָ֧הAnd AdaiahNoun
1256 [e]ū-ḇə-rā-yāhוּבְרָאיָ֛הand BeraiahNoun
8119 [e]wə-šim-rāṯוְשִׁמְרָ֖תand ShimrathNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֥יthe sonsNoun
8096 [e]šim-‘î.שִׁמְעִֽי׃of ShimhiNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 8:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַעֲדָיָ֧ה וּבְרָאיָ֛ה וְשִׁמְרָ֖ת בְּנֵ֥י שִׁמְעִֽי׃

דברי הימים א 8:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועדיה ובראיה ושמרת בני שמעי׃

Links
1 Chronicles 8:211 Chronicles 8:21 Text Analysis1 Chronicles 8:21 Interlinear1 Chronicles 8:21 Multilingual1 Chronicles 8:21 TSK1 Chronicles 8:21 Cross References1 Chronicles 8:21 Bible Hub1 Chronicles 8:21 Biblia Paralela1 Chronicles 8:21 Chinese Bible1 Chronicles 8:21 French Bible1 Chronicles 8:21 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 8:20
Top of Page
Top of Page