tə·qab·bə·rêm
Englishman's Concordance
tə·qab·bə·rêm — 1 Occurrence

Hosea 9:6
HEB: תְּקַבְּצֵ֖ם מֹ֣ף תְּקַבְּרֵ֑ם מַחְמַ֣ד לְכַסְפָּ֗ם
NAS: them up, Memphis will bury them. Weeds
KJV: Memphis shall bury them: the pleasant
INT: will gather Memphis will bury their treasures of silver

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 6912
132 Occurrences


’eq·qā·ḇêr — 1 Occ.
ham·qab·bə·rîm — 1 Occ.
qā·ḇar — 1 Occ.
qā·ḇar·tî — 1 Occ.
qā·ḇə·rōw — 1 Occ.
qā·ḇə·rū — 6 Occ.
qā·ḇō·wr — 1 Occ.
qā·ḇūr — 1 Occ.
qə·ḇā·ru·hū — 1 Occ.
qə·ḇōr — 3 Occ.
qə·ḇu·rîm — 1 Occ.
qiḇ·rū — 1 Occ.
qō·ḇə·rîm — 1 Occ.
qō·ḇêr — 2 Occ.
qub·bar — 1 Occ.
lə·qab·bêr — 1 Occ.
lə·qā·ḇə·rāh — 1 Occ.
liq·bōr — 4 Occ.
mə·qab·bêr — 1 Occ.
mə·qab·bə·rîm — 2 Occ.
miq·qə·ḇōr — 1 Occ.
tə·qab·bə·rêm — 1 Occ.
ṯiq·bə·rê·nî — 2 Occ.
tiq·bə·ren·nū — 1 Occ.
tiq·qā·ḇêr — 2 Occ.
ū·qə·ḇar·ta·nî — 1 Occ.
ū·qə·ḇar·tem — 1 Occ.
ū·qə·ḇar·tōw — 1 Occ.
ū·qə·ḇā·rūm — 1 Occ.
ū·qə·ḇōr — 1 Occ.
ū·lə·qā·ḇə·rōw — 1 Occ.
wā·’eq·bə·re·hā — 1 Occ.
way·yiq·bər — 1 Occ.
way·yiq·bə·rū — 23 Occ.
way·yiq·bə·ru·hū — 15 Occ.
way·yiq·bōr — 1 Occ.
way·yiq·qā·ḇêr — 27 Occ.
wat·tiq·bə·rū — 1 Occ.
wat·tiq·qā·ḇêr — 3 Occ.
wə·’eq·bə·rāh — 3 Occ.
wə·qā·ḇə·rū — 4 Occ.
wə·qiḇ·rū·hā — 1 Occ.
yiq·bə·rū — 1 Occ.
yiq·qā·ḇêr — 1 Occ.
yiq·qā·ḇê·rū — 5 Occ.
Additional Entries
qiḇ·rū — 1 Occ.
qō·ḇə·rîm — 1 Occ.
qō·ḇêr — 2 Occ.
qub·bar — 1 Occ.
lə·qab·bêr — 1 Occ.
lə·qā·ḇə·rāh — 1 Occ.
liq·bōr — 4 Occ.
mə·qab·bêr — 1 Occ.
mə·qab·bə·rîm — 2 Occ.
miq·qə·ḇōr — 1 Occ.
ṯiq·bə·rê·nî — 2 Occ.
tiq·bə·ren·nū — 1 Occ.
tiq·qā·ḇêr — 2 Occ.
ū·qə·ḇar·ta·nî — 1 Occ.
ū·qə·ḇar·tem — 1 Occ.
ū·qə·ḇar·tōw — 1 Occ.
ū·qə·ḇā·rūm — 1 Occ.
ū·qə·ḇōr — 1 Occ.
ū·lə·qā·ḇə·rōw — 1 Occ.
wā·’eq·bə·re·hā — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page