κληρονόμοι
Englishman's Concordance
κληρονόμοι (klēronomoi) — 5 Occurrences

Romans 4:14 N-NMP
GRK: ἐκ νόμου κληρονόμοι κεκένωται ἡ
NAS: who are of the Law are heirs, faith
KJV: the law [be] heirs, faith
INT: of law [be] heirs has been made void the

Romans 8:17 N-NMP
GRK: τέκνα καὶ κληρονόμοι κληρονόμοι μὲν
NAS: and if children, heirs also, heirs
KJV: children, then heirs; heirs of God,
INT: children also heirs heirs indeed

Romans 8:17 N-NMP
GRK: καὶ κληρονόμοι κληρονόμοι μὲν θεοῦ
NAS: also, heirs of God
KJV: then heirs; heirs of God, and
INT: also heirs heirs indeed of God

Galatians 3:29 N-NMP
GRK: κατ' ἐπαγγελίαν κληρονόμοι
NAS: descendants, heirs according
KJV: and heirs according
INT: according to [the] promise heirs

Titus 3:7 N-NMP
GRK: ἐκείνου χάριτι κληρονόμοι γενηθῶμεν κατ'
NAS: we would be made heirs according
KJV: we should be made heirs according to
INT: by that grace heirs we should become according to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page