ἐθαύμασαν
Englishman's Concordance
ἐθαύμασαν (ethaumasan) — 8 Occurrences

Matthew 8:27 V-AIA-3P
GRK: δὲ ἄνθρωποι ἐθαύμασαν λέγοντες Ποταπός
NAS: The men were amazed, and said,
KJV: the men marvelled, saying,
INT: and [the] men marveled saying What kind [of man]

Matthew 9:33 V-AIA-3P
GRK: κωφός καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι
NAS: and the crowds were amazed, [and were] saying,
KJV: and the multitudes marvelled, saying,
INT: mute [man] And marveled the crowds

Matthew 21:20 V-AIA-3P
GRK: οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν λέγοντες Πῶς
NAS: [this], the disciples were amazed and asked,
KJV: saw [it], they marvelled, saying,
INT: the disciples marveled saying How

Matthew 22:22 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν καὶ ἀφέντες
NAS: And hearing [this], they were amazed, and leaving
KJV: they had heard [these words], they marvelled, and
INT: And having heard they marveled and having left

Luke 1:63 V-AIA-3P
GRK: αὐτοῦ καὶ ἐθαύμασαν πάντες
NAS: And they were all astonished.
KJV: John. And they marvelled all.
INT: of him And they marveled all

Luke 2:18 V-AIA-3P
GRK: οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν
NAS: who heard it wondered at the things which were told
KJV: they that heard [it] wondered at
INT: the [ones] having heard marveled concerning the things which

Luke 8:25 V-AIA-3P
GRK: φοβηθέντες δὲ ἐθαύμασαν λέγοντες πρὸς
NAS: They were fearful and amazed, saying
KJV: they being afraid wondered, saying
INT: having been afraid moreover they marveled saying to

Luke 11:14 V-AIA-3P
GRK: κωφός Καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι
NAS: spoke; and the crowds were amazed.
KJV: and the people wondered.
INT: mute [man] And marveled the crowds

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page