ἆραι
Englishman's Concordance
ἆραι (arai) — 6 Occurrences

Matthew 24:17 V-ANA
GRK: μὴ καταβάτω ἆραι τὰ ἐκ
NAS: must not go down to get the things out that are in his house.
KJV: not come down to take any thing out of
INT: not let him come down to take anything out of

Matthew 24:18 V-ANA
GRK: ἐπιστρεψάτω ὀπίσω ἆραι τὸ ἱμάτιον
NAS: must not turn back to get his cloak.
KJV: return back to take his clothes.
INT: let him return back to take the cloak

Mark 13:15 V-ANA
GRK: εἰσελθάτω τι ἆραι ἐκ τῆς
NAS: go in to get anything
KJV: enter [therein], to take any thing
INT: go in any thing to take out of the

Mark 13:16 V-ANA
GRK: τὰ ὀπίσω ἆραι τὸ ἱμάτιον
NAS: must not turn back to get his coat.
KJV: back again for to take up his garment.
INT: the things behind to take the clothing

Luke 17:31 V-ANA
GRK: μὴ καταβάτω ἆραι αὐτά καὶ
NAS: must not go down to take them out; and likewise
KJV: to take it away: and he that is in
INT: not let him come down to take away them and

John 5:10 V-ANA
GRK: ἔξεστίν σοι ἆραι τὸν κράβαττον
NAS: and it is not permissible for you to carry your pallet.
KJV: lawful for thee to carry [thy] bed.
INT: it is lawful for you to take up the mat

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page