Salmerne 51:16
Thi i Slagtoffer har du ikke Behag, og gav jeg et Brændoffer, vandt det dig ikke.
Krydshenvisninger
1.Samuel 15:22
Men Samuel sagde: »Mon HERREN har lige saa meget Behag i Brændofre og Slagtofre som i Lydighed mod HERRENS Høst? Nej, at adlyde er mere værd end Slagtoffer, og at være lydhør er mere værd end Væderfedt;

Salmerne 40:6
Til Slagt— og Afgrødeoffer har du ej Lyst, du gav mig aabne Ører, Brænd— og Syndoffer kræver du ikke.

Salmerne 50:8
Jeg laster dig ikke for dine Slagtofre, dine Brændofre har jeg jo stadig for Øje;

Salmerne 69:31
det er mer for HERREN end Okser, end Tyre med Horn og Klove!

Jeremias 7:22
Thi dengang jeg førte eders Fædre ud af Ægypten, talede jeg ikke til dem eller bød dem noget om Brændoffer og Slagtoffer;

Hoseas 14:2
Tag Angersord med og vend jer atter til HERREN; sig til ham: »Tilgiv al vor Brøde, vær naadig! Vi betaler med Læbernes Frugt.

Mika 6:6
»Med hvad skal jeg møde HERREN, bøje mig for Højhedens Gud? Skal jeg møde ham med Brændofre, møde med aargamle Kalve?

Links
Salmerne 51:16 InterlinearSalmerne 51:16 FlersprogedeSalmos 51:16 SpanskPsaume 51:16 FranskePsalm 51:16 TyskSalmerne 51:16 KinesiskPsalm 51:16 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Salmerne 51:15
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden