4 Mosebok 34
Svenska (1917)
1Och HERREN talade till Mose och sade: 2Bjud Israels barn och säg till dem: När I kommen till Kanaans land, då är detta det land som skall tillfalla eder såsom arvedel: Kanaans land, så långt dess gränser nå. 3Edert land skall på södra sidan sträcka sig från öknen Sin utmed Edom; och eder södra gräns skall i öster begynna vid ändan av Salthavet. 4Sedan skall eder gräns böja sig söder om Skorpionhöjden och gå fram till Sin och gå ut söder om Kades-Barnea. Och den skall gå vidare ut till Hasar-Addar och fram till Asmon. 5Och från Asmon skall gränsen böja sig mot Egyptens bäck och gå ut vid havet.

6Och eder gräns i väster skall vara Stora havet; det skall utgöra gränsen. Detta skall vara eder gräns i väster.

7Och detta skall vara eder gräns i norr: Från Stora havet skolen I draga eder gränslinje fram vid berget Hor. 8Från berget Hor skolen I draga eder gränslinje dit där vägen går till Hamat, och gränsen skall gå ut vid Sedad. 9Sedan skall gränsen gå till Sifron och därifrån ut vid Hasar-Enan. Detta skall vara eder gräns i norr.

10och såsom eder gräns i öster skolen I draga upp en linje från Hasar-Enan fram till Sefam. 11Och från Sefam skall gränsen gå ned till Haribla, öster om Ain, och gränsen skall gå vidare ned och intill bergsluttningen vid Kinneretsjön, österut. 12Sedan skall gränsen gå ned till Jordan och ut vid Salthavet. Detta skall vara edert land, med dess gränser runt omkring.

13Och Mose bjöd Israels barn och sade: Detta är det land som I genom lottkastning skolen utskifta såsom arvedel åt eder, det land om vilket HERREN har bjudit att det skall givas åt de nio stammarna och den ena halva stammen. 14Ty rubeniternas barns stam, efter dess familjer, och gaditernas barns stam, efter dess familjer, och den andra hälften av Manasse stam, dessa hava redan fått sin arvedel. 15Dessa två stammar och denna halva stam hava fått sin arvedel på andra sidan Jordan mitt emot Jeriko, österut mot solens uppgång.

16Och HERREN talade till Mose och sade: 17Dessa äro namnen på de män som skola åt eder utskifta landet i arvslotter: först och främst prästen Eleasar och Josua, Nuns son; 18vidare skolen I taga en hövding ur var stam till att utskifta landet, 19och dessa äro de männens namn: av Juda stam Kaleb, Jefunnes son; 20av Simeons barns stam Samuel Ammihuds son; 21av Benjamins stam Elidad, Kislons son; 22av Dans barns stam en hövding, Bucki, Joglis son; 23av Josefs barn: av Manasse barns stam en hövding, Hanniel, Efods son, 24och av Efraims barn stam en hövding, Kemuel, Siftans son; 25av Sebulons barns stam en hövding, Elisafan, Parnaks son; 26av Isaskars barns stam en hövding, Paltiel, Assans son; 27av Asers barns stam en hövding, Ahihud, Selomis son; 28av Naftali barns stam en hövding, Pedael, Ammihuds son. 29Dessa äro de som HERREN bjöd att utskifta arvslotterna åt Israels barn i Kanaans land.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Numbers 33
Top of Page
Top of Page